Gone over to the dark side???

Kender I det – at noget man egentlig godt har vidst med sit hoved i lang tid lige pludselig går op for en på en helt anden måde følelsesmæssigt? Den oplevelse har jeg haft nu!

Jeg var tillidsrepræsentant i Dansk Sygeplejeråd i godt 17 år, inden jeg kom til Cambodja. Derfor har jeg siddet med i forskellige samarbejdsudvalg gennem al den tid, både på lokalt niveau i afdelingen og på sygehuset. Og jeg var bestemt ikke altid enig med mine ledere!

Nu er jeg kommet med samarbejdsudvalget for den internationale gruppe i DLM (Danish Lutheran Mission) – som LEDERREPRÆSENTANT! Det føltes virkeligt mærkeligt helt nede i følelserne! Lidt som om jeg var gået til “THE DARK SIDE”! Heldigvis er jeg ansat i en organisation, hvor man faktisk har stort fokus på at ville medarbejderne det bedst mulige. Så på den led tror jeg alligevel ikke det er The Dark Side! Men det ramte ind i min identitet – så der er endnu en del, som der bliver om rokeret med!

 

træning 2
Katrine og jeg er kun lige ved at starte – så der er stadig plads og luft til smil!

 

En anden ting…som jeg dog godt har vidst i et stykke tid – er min MANGLENDE KONDI! Jeg var glad for mine gåture rundt om Egå Engsø, men der findes ikke lige noget tilsvarende indenfor en kortere afstand! Og den med at gå rundt i Phnom Penh, hvor mange fortove (hvis de er der) bliver betragtet som parkeringsplads for motoer og biler – det kommer ikke til at ske! Og så har jeg slet ikke nævnt flodbølger af sved ned langs ryggen!

Men volontørerne har i længere tid sagt, at jeg skulle med en tur i Phnom Penh Sports Club, som ikke ligger så langt væk. Nu er jeg så nået dertil, hvor jeg har sagt ja…OG kom af sted!

Billedet er heldigvis taget inden vi havde været i gang ret længe. Og jeg kan godt mærke mine manglende armmuskler i dag på 2. dagen! Heldigvis har klubben også en stor pool, så  der blev sluttet af med nogle svømmeture frem og tilbage!

Gudstjeneste i House of Prayer

Endnu en ting, som volontørerne har lokket mig med til – de er ret gode til at lokke! – var at komme med til gudstjeneste i House of Prayer, som har en anden type gudstjeneste end hvor jeg kommer de fleste gange. Det er ikke den største gruppe, men det er en dejlig gruppe mennesker. Det var godt at møde nogle af pigernes venner og kolleger! Og der var et godt vidnesbyrd om, hvordan Gud leder, eksemplificeret via ildstøtte og skyen fra 2. Mosebog men også prædikantens eget liv.

ENGLISH VERSION:

Gone over to the dark side???

Do you know that feeling? That feeling inside your head that suddenly comes to life completely differently because it becomes emotional? That experience just happened!

I was a union representative for the Danish Council of Nurses for more than 17 years before coming to Cambodia. During those years I have served on cooperation committees at both department and hospital level. And I did NOT always see eye to eye with my leaders!

Now I have joined the cooperation committee for the international group in DLM (Danish Lutheran Mission) – as a representative for MANAGEMENT! It makes a bit of turmoil on my feelings! Kind like I have gone to “THE DARK SIDE”! Fortunately I am employed by an organisation that actually has great focus on do the best possible for their staff. So in that respect it is NOT the Dark Side! But it did hit bang into my identity – so yet another part being relocated and moved around!

træning 2
Katrine and I are just starting out – therefore still smiling faces! 

 

Something entirely else…that I have known for a while…is that my fitness level have decreased soooo much! I really like walk around the small lake in my Danish home town. But there is not quite the same possibilities in Phnom Penh, where the sidewalks is considered as parking spaces for both motos and cars! Not to mention the rivers of sweat flooding down the spine!

However, the volunteers have asked over a period of time if I would like to go to Phnom Penh Sports Club, which is actually not far from here. Now I have caved in and accepted…and went to!

The picture is fortunately taken at the beginning of our training. I can really my non-existing arm muscles here 2 days after! Luckily the club also has a big pool so we finished our workout with some laps in the pool!Gudstjeneste i House of Prayer

Yet another thing the volunteers have conjured me into – they are pretty good at that – is to come to service at House of Prayer. That is quite a different kind of service than my regular church service! It not a big group of people, but they are very open and friendly! And it is good to meet some of the girls friends and colleagues. The sermon was a great testimony on how God leads – examplified by Exodus and the preachers own life.

 

Reklamer

Water Festival

Nogle har nok hørt om Riverboat i Silkeborg – meeen jeg tror, at Water Festival i Phnom Penh er LIDT større. Jeg må dog indrømme, at jeg faktisk aldrig har været til Riverboat!

I Cambodja er Water Festival en stor begivenhed, hvor man har 3 fridage og ser på kapsejlads med langbåde samt fyrværkeri. Så der kommer lige et lille billedshow med nogle af mine indtryk fra Water Festival:

CIMG3468
Der er ret mange mennesker – men dog ikke i tidligere tiders antal med 2 millioner! Et gæt fra officiel side lyder på 500.000 mennesker, hvilket dog også er alt rigeligt for mig!

Dagen var også anledning til, at jeg gav Johanne, den ene volontør, hendes fødselsdagsgave, som var en tur med kage på FCC (Foreign Correspondents Club). Der oplevede jeg endnu en gang både hvor svært det kan være at reservere et bord og når man endelig kommer igennem, hvor hjælpsomme Khmerne er. Jeg forsøgte først at ringe nogle gange en uges tid før. Kom ikke igennem. Så skrev jeg en mail. Intet svar. Så en ny mail med høj prioritet – hvor der blev svaret på mit spørgsmål, om man kunne reservere bord. Det kunne man. Så ny mail for at reservere. Intet svar! Nu er vi ved at være ved torsdagen og pigerne spørger, om vi kommer af sted. Ny mail. Intet svar. Opringninger. Intet svar. Endnu en mail, hvor der står, at man vil se på min henvendelse på tirsdag (vi skulle afsted lørdagen inden!). Så volontørerne var med at på at tage af sted og så bare se, om vi kunne få et bord. Jeg skrev dog endnu en mail med høj prioritet fredag, som jeg fik svar på undervejs til restauranten, men jeg kunne ikke helt få mit internet til at virke. Men da vi kom til FCC – halleluja, så stod mit navn i reservationsbogen og vi fik et bord lige ved balkonen og en perfekt  udsigt!

CIMG3470
Første gang Katrine og Johanne var på FCC. FCC er måske mest kendt for at være samlingssted for de udenlandske journalister ifm. Khmer Rouge-tiden (jf. filmen The Killing Fields, 1984)
CIMG3495 (2)
Nogle af bådene tog lige en lille ekstra intern konkurrence på vej hen mod samlingspunktet
CIMG3451
Baseret på Johannes udtryk – skulle man ikke tro kagerne var lækre… Men det var de! Johanne kom bare til at skrabe i den dyrebare chokolade!  Vi kunne ikke få High tea, men så købte vi en chokolade kage, bagt ostekage og tiramisu, som så blev delt mellem os – så dermed vores egen mini-udgave af High tea!
CIMG3466
Hvis man kommer med sin madpakke – så kan man også finde en plads.
CIMG3443 (2)
Man kan også udnytte at der er mange folk samlet til at få lidt gang i forretningen
CIMG3513
Efter selve kapsejladsen kom bådene sejlende forbi i lidt roligere tempo
CIMG3530
Mit forsøg på at fange lidt af fyrværkeriet. Lige dér er det tidlige tusmørke en fordel!
CIMG3535 (2)
Der kommer også lysbåde med forskellige reklamer fra fx ministerier.
CIMG3561 (2)
Jeg kom lige en lille smule i julestemning – blev mindet om Tivolis juleudsmykning!

Efter en hyggelig eftermiddag, hvor vi også fik snakket lidt med nogle af pigernes kolleger fra Daughters, som tilfældigt kom forbi og andre turister, fx en skotsk ægtepar, hvor hun var læge, gik vi lidt rundt og kom bla. forbi paladsområdet, som også var pyntet med lys.

Der var dog ikke den helt store sult, så vi sluttede af med at spise en kyllingeburger på et lokalt spisested – til den høje pris af hele 1$! Så nu er der både et 1$ og 2$ spise-sted!

ENGLISH VERSION:

WATER FESTIVAL IN PHNOM PENH!

I do not believe many may outside Denmark ever have heard of Riverboat in Silkeborg…but I am confidently announcing: Water Festival in Phnom Penh is a LITTLE bit bigger! Even if I actually never have been to Riverboat!

Water Festival in Cambodia is a major event with 3 days off. You then go to Riverside and watch the regatta with longboats and fireworks. So here is some of my impressions from Water Festival in Phnom Penh:

CIMG3468
There is a LOT of people – but not as many as years ago with 2 million! An officiel estimate says 500.000 people, which were quite enough for me!

This tour was also occasion for giving Johanne, one of the volunteers, her birthday present. A trip to FCC (Foreign Correspondents Club) for cake! Once again I experienced the difficulties of booking a table – and the helpfulness of the Khmer staff! Despite many attempts to book a table on the phone and mail…and not getting through or receiving answers…other than an answer that they will look at my request AFTER Water Festival – so we decided to take a chance and just go! And then I got a mail during the tuk-tuk drive downtown – which my phone would not really open. But Halleluja – when we got to FCC my name was in the book with reservations! Right at the balcony where I wanted and with the perfect view of the river and the regatta!

CIMG3470
First time for Katrine and Johanne at FCC. FCC is especially known as gathering for the foreign journalists during the Khmer Rouge-period (see the movie The Killing Fields, 1984)
CIMG3495 (2)
Some of the boats did a small extra competition amongst one another on the way to the rally point.
CIMG3451
Based on Johannes udtryk –  one should not believe these were very delicious cakes… But they were! Johanne just happened to scrape in the precious chocolate! We could not order High Tea but instead we bought a chocolate cake, cheese cake and tiramisu and split them into our private smaller version of High Tea!
CIMG3466
Bring our own food – and just find a good spot to sit.
CIMG3443 (2)
Take advance of the many people to get the business going! 
CIMG3513
After the regatta all the boats sailed by in more leisurely pace 
CIMG3530
My attempt to catch a bit of the fireworks – where the early night is an advantage! 
CIMG3535 (2)
Lighted boats with commercials for e.g. different government ministries. 
CIMG3561 (2)
I came into my Christmas mood – by being reminded of the yuletide decorations at Tivoli in Copenhagen!

After a VERY nice afternoon meeting some of the girls colleagues from Daughters by chance and also other tourists, e.g. a scottish couple where she was a doctor, we wandered around a bit outside the Royal Palace also decorated with lights.

Not being that hungry after all the cake-eating we ended up eating a chicken burger at a Khmer-restaurant at the formidable price of 1$! So now I have a 1$ and a 2$ place to eat!

mirakel, mirakel, mirakel

Det er nogle gange de små ting, som er et mirakel, andre gange er de lidt større. Jeg har nogle stykker denne uge – så må I selv vurdere hvor på skalaen de ligger.

Der er Water Festival i denne uge og derfor en del fridage, som bl.a. er blevet brugt til at være lidt sociale sammen med kollegerne! Selve Water Festival kommer der mere om i næste uge, så læs med igen der!CIMG3346 (2)

Onsdag blev formiddagen startet med bowling med Brian og Andrea og børnene samt volontørerne Katrine og Johanne. Det var sjovt, larmende (for i Cambodja skal musikken på underholdningssteder helst skifte mellem en volumen på højt eller MEGET højt!) og jeg fik et lille mirakel ved at jeg faktisk ramte keglerne de fleste gange! Det er ALDRIG sket før, ja i det ene spil havde jeg ligefrem et gennemsnit på 7 kegler!! Johannes (den 10 årige) og jeg havde en lille konkurrence kørende om at slå hinanden – den endte 1-1. Gevinsten næste morgen var så….ømme baller! Hvilket de andre påstår betyder, at så gjorde jeg det rigtigt..

CIMG3356
Nogle aber var dog mere afslappede!

Torsdag tog børnene på lejr og så var der en lille udflugt for de voksne…ja, Johanne og Katrine – I er også med i “de voksne”! Turen til gik til bjerget Phnom Udong, og da Cambodja er jo et ret fladt land, så vi er nok lidt i Himmelbjerget-kategorien her! Der er ca 500 trappetrin op til et tempel og begravelses-monumenter på toppen. Lige i starten af trapperne var jeg ved at miste balancen – og kom lige lidt for tæt på de aber, som løber rundt. De troede jeg ville angribe dem, så et par stykker blev lige lidt aggressive og gik til modangreb på mig. Så er det bare om at komme videre – så det gjorde jeg! I det hele taget var aberne lidt frække – for en snuppede Andreas lotusblomst-buket, da vi gik ned. Knoppen var nemlig en lækker snack for den!

CIMG3366 (2)
Lotusbuketterne koster 1 $ for de store flettede og ½ $ for de mindre. De holder dog desværre ikke ret længe.

CIMG3369

Udsigten var dog ret flot – virkeligt også et mirakel – så Johanne, Katrine og jeg blev lidt fanget og stod bare og kiggede og kiggede og kiggede…indtil Brian og Andrea ringede for at høre, om vi ikke ville se mere…

CIMG3406
Katrine og Johanne ved foden af et begravelsesmonument
CIMG3396
Kvindelige munke er i hvidt – tror ikke kvinderne bliver kaldt nonner!
CIMG3344 (2)
Annies dåb ved Pastor Peter i ICF

Ugens største mirakel (for mig) var dog i søndags, da vi havde dåb i ICF (den internationale kirke, som jeg kommer i). Annie, en yngre Khmer-kvinde, fortalte hvordan hun var kommet til at kende Jesus: hun fik uforklarlige symptomer og endte med at blive undersøgt på et kristent mindre hospital. Diagnosen var ikke positiv for hendes muskler forsvinder og hun er nu kørestolsbruger, men hun mødte mennesker som fortalte hende om Jesus og hun er nu blevet døbt efter have kommet i kirken i 3 år. Så det har ikke været en hurtig beslutning, men hendes vidnesbyrd om en trofast Gud midt i alt det svære var et fantastisk vidnesbyrd. Annie er så smilende og positivt et menneske! Og mange af os fik lov til at gå med ud og fejre dåben med at spise frokost sammen Annie og hendes mor.

Måske ikke så meget mirakel – og så alligevel…for jeg har jo kunnet lave det jeg skulle og også gerne ville sammen med folk! Jeg har været træt på det seneste og haft noget hovedpine. Onsdag nat havde jeg endda lidt feber – for ikke nok med at det er lidt køligere i tiden og jeg derfor ikke bruger air-con ret meget, men dér frøs jeg, så ikke engang viften skulle køre, dynebetrækket blev lagt dobbelt og jeg overvejede endda om jeg skulle finde et vattæppe frem…det krævede bare for meget energi lige dér! Heldigvis var jeg klar til at være at med på udflugten med god hjælp af lidt Panodil (…hmmm – gad vide om jeg kan få lidt penge til DLM for “product placement”??) Jeg har det bedre nu, men nyder det stadig er køligere vejr!

ENGLISH VERSION:

MIRACLE, MIRACLE, MIRACLE

It is sometimes the smaller things in life that proves to be miracles all though bigger ones do happen too. I have a few this we and you may be your own judge of where they are on the scale.

This week is Water Festival and therefore quite some days off. Some of these have been used to hang out with my colleagues. The Water Festival will be the subject in the blog next week – so please come back and read more!    CIMG3346 (2)

Wednesday morning started out with bowling together with Brian and Andrea and their children plus the volunteers Johanne and Katrine. It was fun, noisy (because music in Cambodia is on LOUD or VERY LOUD!) and I got a small miracle by actually hitting some of the pins in most rounds! That has NEVER happened before – I even got an average of 7 in one game! Johannes (the 10 year old boy) and I had a little competition on beating each other – ended with a draw! The reward the following morning were… very sore buttocks! Which the others claim mean that I did play the right way…

CIMG3356
Some monkeys were more relaxed!

Thursday the children went to camp and the adults on a daytrip – yeah Johanne and Katrine… you are “the adults”! The trip went to the mountain Phnom Udong. Since Cambodia is rather flat we may be in the category of the Heaven Mountain (Non Danish-readers-info: We have that mountain in Denmark and every where else in the world it would be categorized as a hill of appr. 170 meters!) There are about 500 steps to the top with a temple and burial monuments. At the foot of the steps there are monkeys! I almost lost my balance and a couple thought I was attacking them, so they launched a counterstrike! Then you just move on really quickly – so I did! Actually the monkeys were a bit naughty – for another grabbed Andreas bouquet of lotus right out of her hand and ate the bud as a delicious snack!

CIMG3366 (2)
The price for a bouquet of lotus is 1 $ for the big braided ones and ½ $ for the smaller. However they do not last very  long.

 

CIMG3369

The view was truly amazing – indeed a miracle – so Johanne, Katrine and I found it very hard to move on and kept looking and looking and looking…. until Brian and Andrea phoned and asked if we did want to see the rest as well…

CIMG3406
Katrine and Johanne at the foot of a burial monument
CIMG3396
Female monks are dressed in white – I do not believe the women are called nuns here!
CIMG3344 (2)
Annies dåb ved Pastor Peter i ICF

However the greatest miracle (for me) was on Sunday when there was a baptism at ICF (the international church I attend). Annie, a younger Khmer-woman told how she came to know Jesus: she got some unexplainable symptoms and ended up being checked at a smaller Christian hospital. The diagnosis was not good because her muscles degenerates and she is now in a wheelchair. But she meet people who told her about Jesus and was now baptized after attending the church for some time. She did not come to that decision easily  but her testimony about a faithful and true God in the midst of her hardships is amazing. Annie is such a smiling and positive person. And some of us got to go out for lunch-celebration with her and mother.

This may not be a miracle – and then again…. because I have managed both what I should and what I would like to do! I have been really tired lately and having headaches for the last week. Wednesday night I even had a little fever – I do not use a lot of air-con because of the cooler weather lately, but that night I even had to turn off the fan, the bed blanket was doubled and I also contemplated if I should find a duvet… it just demanded to much energy at that moment! Fortunately I did manage to go on the day-trip with a little help of Paracetamols (…hmmm – wonder if I could get some money for The Danish Lutheran Mission for “product placement”??) I am better now but still enjoy the cooler weather that has remained!

 

 

Opfyldelse af løfter!

Jeg har lovet at fortælle LIDT om hvad der er sket under generalsekretæren og resourcechefens besøg, så jeg må hellere holde mine løfter med en lille billedkavalkade. Når det er første gang ens leder er i landet handler det meget om at vise så meget som muligt af vores og vores samarbejdspartneres arbejde her, men også lidt om, hvilket land Cambodja er, jf. min lille liste fra sidste uge. Det har så også den positive sidegevinst, at der var et par steder, hvor jeg selv enten kun har været kort eller slet ikke endnu, men som det lykkedes at få med i denne rundtur. Til gengæld kan mange andre gæster måske være lidt misundelige, for de vil ofte ikke få helt de samme muligheder – men må “nøjes” med fx mine billeder!

 

CIMG3197
Det viser lidt af, hvor meget vand der stadig var i Siem Reap! For et år siden, da jeg ankom boede der byggefolk under presenninger her – nu er der en sø med fisk!

 

CIMG3299
Jeg havde ikke været til bibelundervisning i distriktet. Her bliver lyttet og taget noter. 
CIMG3300
Dette var også dagen hvor dette halvårs undervisning sluttede, så der var diplomer til alle! Denne kvinde var den ældste på holdet med sine 72 år (i Cambodja er det IKKE uhøfligt at spørge om en kvindes alder!)
CIMG3302 (2)
Og så var der lækker mad – efter vi bla. havde hørt min kollega, Henriks undervisning

 

CIMG3306 (2)
Sikkerhedsudstyr er ikke altid det, som der er størst fokus på. Da vi ankom var det første denne kvinde gjorde at sætte sig hos mig og give sin telefon til Axel, så han kunne tage et billede. Og hun opførte sig som vi var gamle venner – selvom jeg aldrig havde set hende før 🙂  Men så ville jeg også have et billede af hende og familien, da de skulle køre hjem.

CIMG3153
Kents kontor på Phnom Penh Bible School, hvor han bl.a. arbejder med at skrive en bog om systematisk teologi ind i en cambodjansk kontekst. 

 

 

CIMG3212
“Welcome Christ” er malet på væggen, hvor den ene volontør har engelsk-undervisning!

 

 

CIMG3254 (2)
Man står stærkere, når man står sammen…måske…. Hvis ens medspillere ikke bliver for overraskede! Søren, DLMs generalsekretær bragte en hilsen i Church of Siem Reap og havde brug for lidt hjælp fra Pastor Kong og Pastor Peng!

Der blev dog også plads til kulturelle oplevelser:

CIMG3189 (2)
Den traditionelle cambodjanske dans, apsara. Her fra en optræden på National Museet.
CIMG3327
Der var også en tur til Angkor Wat (som jeg dog ikke var med på) – her er vi ved en bro fra Angkor tiden, som var almindeligt brug indtil for få år siden på vejen mellem Siem Reap og Phnom Penh.
CIMG3123
Ak ja – hvad skal man sige…. servietterne på bordet stod lige så pænt de i krukken… inden vi kom ind og skulle have is! Jeg nævner slet ikke hvem der kom til at trække i en lidt sjovt, vel Johnny. Miriam skjuler næsten et smil! PS: Johnny er bla. ansvarlig for økonomi…så jeg håber, jeg stadig får løn næste måned…
CIMG3289
I Cambodja tager man skoene af, når man går ind i et hus! Dette er nok blevet det vigtigste billede for mig fra denne tur – som symbol på, at der er mange, som kommer for at høre, men også at der er og skal være nogen, som er villig til at gå og fortælle om Jesus til de andre. Og det gælder både i Danmark og Cambodja!

PS:  Der er dog en enkelt ting som man selv må spørge Søren (generalsekretæren) om: En lille and! Der var alligevel en video, som jeg ikke har lagt ud!

 

THE ENGLISH VERSION:

FULLFILLMENT OF PROMISES!

I have promissed to tell a LITTLE bit about my general secretary and director of finance and their first visit to Cambodia. So this little show of pictures is in order to keep that promise. When your leader is our host country for the first time it is really about showing a much as possible about the work our partner and colleagues do but also a bit about the country, e.g. see my list on the blog from last week. It has the positive side effect that a couple of the places where I myself have not been able to see – we were now going to visit on this tour! Other guest might be rightfully jealous because normally they will not get the same opportunity but will have to “settle” with less and my pictures!

CIMG3197
Shows how much was still in Siem Reap! When I first arrived a year ago – people were living there under some tarpaulin – now it is a small lake with fish!
CIMG3299
I had not been able to see the district bible school before. There is being listened and taken notes. 
CIMG3300
That day the ½ year course ended and therefore: diplomas for everybody completing the course. This woman was the eldest at 72 – and in Cambodia it is NOT impolite to ask a womans age!
CIMG3302 (2)
And delicious food – after my colleague Henrik and others finished teaching.
CIMG3306 (2)
Safety is not always the primary issue! When we first arrived the woman immediately sat next to like we were best friends and gave her phone to Axel so he could take a picture – I had actually never meet her before 🙂 But I thought that then I should be allowed to take a picture of her and her family leaving the venue! 
CIMG3153
Kents office at Phnom Penh Bible School, where he works on writing a book on systematic theology in a Khmer context among other things. 
CIMG3212
“Welcome Christ” is painted at the wall where one of the volunteers have her English class!
CIMG3254 (2)
Stand united – stand stronger….maybe… If ones partners are not too surprised! Søren, DLMs general secretary gave a little talk in Church of Siem Reap and needed the help of Pastor Kong og and Pastor Peng to illustrate his point!

The programme did leave a little room for a bit of culture:

CIMG3189 (2)
The traditionel Cambodian dance, apsara. Here a performance at the National Museum.
CIMG3327
There were also a trip to Angkor Wat, which I choose not to participate in – but here we are at a bridge from the time of the Angkor period. The bridge is on the highway between Siem Reap and Phnom Penh and were in general use until a few years ago. 
CIMG3123
Oh yeah – what is to be said…. the napkins on the table were at one time just as beautifully arranged as the ones in the pot…until we came for ice cream! I not going to mention who pulled, right Johnny?! Miriam is almost successful in hiding a smile! PS: Johnny is charge of money at the DLM….so I hope I am still getting my salary next month….
CIMG3289
In Cambodja you take your shoes off when entering a house! This picture has become one of the most important for me from the tour – as the symbol that many come to listen but also that there is now and in the future a need for somebody to walk the extra mile in order to tell others about Jesus. Both in Denmark and Cambodia! 

PS: One thing you will have to ask Søren about yourself: A little duck! I did not put THAT video out there!

Chefen kommer…

Hvad laver en teamleder når chefen kommer på besøg? Det ved jeg lidt om nu, hvor DLMs (Luthersk Mission) generalsekretær, Søren, hans kone Miriam samt ressourcechef, Johnny, har været på besøg i denne og sidste uge.

CIMG3282
Bare for at vise endnu en gang, hvor smuk Cambodja også er!

Der har været en lang to-do-liste, hvor noget skulle laves før besøget og andet undervejs:

 • lave program for turen med virkelig heftig tyvstjæling/inspiration fra Axels (tidligere teamleder) program sidste år og hvor kollegerne beredvilligt har stillet sig til rådighed for at invitere hjem, vise rundt på arbejdspladserne og fortælle om deres arbejde og liv i Cambodja.
 • være fleksibel i programlægningen, når der sker uforudsete ændringer
 • lægge en lille smule pauser ind, men jf. næste punkt:
 • forsøge at få mødt flest mulige lokale samarbejdspartnere – og så også lidt kulturforståelse ind i mellem!
 • hente i lufthavnen med koldt vand og en muslibar
 • ikke give megen tid til shopping…. at mændene så alligevel fandt lidt tid ind i mellem… Til gengæld give god mulighed for at spise godt og ikke mindst nyde god is og i godt selskab!
 • masser af bøn – for og med hinanden!
 • være chauffør – og nogle gange sætte gæsterne i en tuk tuk, så de selv kan tage af sted. Eller få en kollega til at køre. Og så må teamlederen leve med, at det var under en køretur med gæsterne, at Irma (bilen) fik den store skramme (se billedet i sidste uges blog)
 • oplade kameraet, så der kan tages billeder…og så rent faktisk også huske gøre dette!
 • være taknemmelig for ens engagerede kolleger, som alle er så villige til at dele liv og hverdag!
 • igen bruge muligheden for at lave en længere liste….som dog skal stoppe på et tidspunkt.
CIMG3266
Man skulle tro det er et reklamespot for Coca Cola og ikke volontører, missionær, generalsekretær og konen

Konklusion:

Helst ikke udmatte gæsterne ALT for meget – men alligevel udmatte dem!

Og så har man også en træt teamleder efterfølgende….

CIMG3335
Nogle Khmere har også brug for hvile!

Nu er der egentlig slet ingen beskrivelse af hvad vi har lavet, men der kan ses lidt på dlm.dk, hvor Søren og volontørerne har blogget. Eller under nyheder, hvor der er lidt fra Fjendeskoven. Og afhængigt af hvad der sker den kommende uge, kunne der måske komme mere om turens indhold i næste blog.

ENGLISH VERSION:

THE BOSS IS COMING….

What does the job of a team leader involve when the boss is coming for a visit? Well, I do a little about that now that the DLM (Danish Lutheran Mission) general secretary, Søren, his wife Miriam and head of ressources, Johnny, have been for a visit during last and a bit of this week.

CIMG3282
Just to show once again how beautiful Cambodia also is!

There has been a long to-do-list with some of it before the visit and other during their stay:

 • make a schedule for the trip with a LOT of inspiration from Axel, the previous team leaders programme from last year. And precious colleagues who willingly invite into their homes, show places of work and telling about their work and life in Cambodia.
 • have a flexible schedule for unplanned things that do happen along the way.
 • have a FEW breaks in the programme, but see the next bullit:
 • try to meet as many local partners as possible – and also put in a little bit of cultural back ground and understanding in between!
 • make the pick up in the airport with cold water and a granola bar
 • NOT make a lot of room for shopping… the men, however, were able to squezze some in anyway… On the other hand give plenty of possibilities to eat well and not least enjoy delicious icecream in good company!
 • plenty of prayer – for and with each other!
 • be the designated driver – and sometimes ask a colleague to be that. Or put the guests in a tuk tuk to go on their own hand. And the team leader has to live with fact, that Irma (the car) got the big scratch on a drive with the guests (see the picture in the blog from last week)
 • recharge the camera to be ready to take pictures….and actually remember to do that!
 • being grateful for committed colleagues who are sharing every day life so willingly!
 • another reason for making a longer list….which has to stop at some point!
CIMG3266
You should think this was commercial for Coca Cola and not the Danish volunteers, missionary, general secretary and the wife… 

Conclusion:

Do wear the guest down TOO MUCH – but do wear them down a bit!

Another result is also a very tired team leader afterwards….

CIMG3335
Some Khmer also need a bit of rest!

Well, this ended up not being any kind of description of what we actually did do but some of that may be seen on http://www.dlm.dk, where there are blogs from Søren and the volunteers. Check also news where there is some info on Enemy Forrest. And depending on what happens the coming week there might be some in next weeks blog.

Stilhed!

Der er ikke stille i Phnom Penh – der er altid knallerter, hundeglammen og viften der blæser.

Men i de seneste uger har jeg haft svært ved at få stilhed ind i mit hoved – der er altid noget, som der lige skal følges op på.

Samtidigt er ordet: BØN dukket op gentagne gange. En af mine kolleger er god til at sige: Spørg Helligånden! I mit hoved havde jeg fået bøn som en form for tema for vores nylige konference (selvom vi ikke havde noget tema, men derfor var min andagt også om bøn!), sidste uges DLM-møde var med tidebøn, LMHs elevforening har udgivet en lille bog om bøn, som kom i en bogpakke i sidste uge og så hørte jeg en prædiken sammen med volontørerne i lørdags. En prædiken fra Aroskirken, som også handlede om bøn.

Da jeg kørte gennem byen i torsdags glemte jeg at bede om en sikker tur for både mig og de mennesker jeg møder. Jeg er ikke overtroisk og jeg har tillid til at Gud beskytter mig og mine passager på den måde Han ser er bedst. Men på den køretur gennem Phnom Penh fik Irma (min bil) en kæmpe ridse langs den ene side efter et møde med en moto og dens last.

Irma - skramme

Jeg tror Gud vil sige noget om bøn og stilhed til mig, som jeg har brug for at høre!

På det seneste har jeg har ikke følt mig særligt berørt, når jeg beder – faktisk føles Gud langt væk på en måde samtidigt med jeg alligevel ved Han er nær. Det er blevet godt for mig at blive mindet om, at bøn ikke er min præstation overfor Gud, men en gave fra en der elsker mig og som jeg må få lov at snakke med og lytte til. Det er nok det sidste, som kræver stilheden og som er svært for mig lige nu! Der er lige en telefon eller computer, som altid er tændt og det pingede lige, så selvfølgelig er jeg da liiiige nødt til at tjekke hvad det er…

Men jeg har brug for stilhed – og for at blive mindet om at jeg har brug for stilhed!

PS: I denne uge har DLM-Cambodja besøg af DLMs general sekretær, hans kone og lederen af ressourceteamet – og i den forbindelse er der blevet kommenteret på at jeg har mange kage-billeder på bloggen…så der må en form for mad-billede med i denne uge. Og det eneste jeg har er vores volontør Caroline, som spiser en edderkop – og så må det jo blive det!

 

CIMG3230 (2).JPG
Den modige volontør, som spiser en edderkop.

 

PPS: Der kommer meget mere om besøget i næste uge!

ENGLISH VERSION:

BEING QUIET!

There is never really quiet in Phnom Penh – there is always the sound of motos, a dog barking and the fan blowing a soft breeze in the  room.

The last few weeks I have had difficulties being quiet – because there is always something to follow up on and relate to.

During all this the word PRAYER keeps appearing. One of my colleagues is very good to remind me: Ask the Holy Spirit! In my head prayer was sort of a theme at our resent conference (even if we did not have a theme but it meant my devotion was on prayer!), the DLM-meeting was on prayer in more ritualistic form, the bible college connected to DLM has just published a book on prayer that arrived last week and on Saturday I listened together with the volunteers on a sermon. A sermon from my home church, Aroskirken, which was also on prayer.

Driving home on Thursday I forgot to pray for a safe travel through traffic for both me and the people I encounter. I am not superstitious and I do trust God to protect me and my passengers in the way He sees fit, but on that drive through rush hour in Phnom Penh Irma (my car) got a huge scratch along one side from a close encounter with a moto and its cargo.

Irma - skramme

I believe God is telling me some things about being quiet and pray that I need to hear!

 

Lately I have not felt moved or close to God when I pray even though at the same time I know He is close. It is good for me to be reminded that prayer is not my tribute or penance to God but a gift from the one who loves me and with whom I am allow to talk and listen to. Especially the latter is difficult at the moment. There is always a phone or computer on and it just pinged so of course I juuuuust have to check what is coming in….

But I need to be quiet – and to reminded of that need!

PS: This week DLM-Cambodia is visited by our general secretary, his wife and the leader of the HR/resourceteam and during this one of the comments was that I have a lot of food- and cake-pictures on the blog…so some kind of food-picture needs to be added. The only one this week is our volunteer, Caroline, eating a spider – so it has to that picture

CIMG3230 (2).JPG
Our brave spider-eating volunteer

PPS: There will be a lot more on the DLM-visit next week!

Når man taber pusten…

Irma (min bil) har haft lidt nykker her i indflytningsperioden – senest syntes hun, at hun også skal til at samle søm op! Det har så den uheldige sideeffekt – når hun gør det med dækket – at det bliver fladt! Så søndag morgen kunne jeg godt se, hun var ved at tabe pusten og søndag middag var dækket helt fladt.

CIMG3101
Bent Olsen har bedre “hjul-skifte”-evner end mig!

Så er det jo godt med en besøgende missionskonsulent, som lige kunne skifte dæk, når vores alt-mulig-mand var i Siem Reap. Reservehjulet var så heller ikke voldsomt luftfyldt, så jeg kørte hen til en mekaniker i nærheden for at få noget fyldt på. De sagde så, at det reservehjul var godt mørnet, så det skulle jeg ikke køre rundt på i længere tid. Desværre kunne de ikke lave mit punkterede hjul, men med hjælp af en livline pr telefon (de kendte en, som kunne engelsk) blev jeg henvist til et andet sted. Og de ville ikke have nogen betaling for hjælpen! Nå, men ud på den store vej og hen til mekanikeren, for bilen skulle bruges til ærinder i løbet af dagen og køre missionskonsulenten til lufthavnen (Irma har så god planlægningssans ved at sørge for punktering INDEN afgang til lufthavnen!). Kommer hen til en “dæk-mand”, som klistrer noget i hullet næsten inden jeg opdager de er gået i gang og skifter reservehjulet så det originale dæk kommer på igen. Det er nok den billigste mekaniker-tur jeg nogensinde har haft – så jeg pruttede overhovedet ikke om prisen! Det kostede den store sum af 2 DOLLARS!! Og Irma har holdt på luften både ifm. ærinderne og turen til lufthavnen!

DLM-konf E17.JPG
DLM-gruppen og familien Dyssegaard, som kom søndag eftermiddag

Det har været lige en weekend med konference for DLM-gruppen. Vi var på en skole her i Phnom Penh hvor der var gode legemuligheder for børnene – som det ses på billedet er der mange af dem! Så udenoms arealerne blev virkeligt brugt! Der har været en weekend med tid til at snakke sammen, have bibeltimer og ikke mindst bede sammen – og så blev der lige mulighed for en pooltur hos mig selvom det også regnede godt i løbet af dagene. Og stadig med lidt ynk fra min side ift. den ømme lilletå. Men også glæde over den danske husblas, som stiver bedre end det, jeg har fundet herude! Så ostekagen fik ros og stod flot!

Regnen har så efterfølgende givet problemer for gruppen i Siem Reap – ved det ene hus svømmer haletudserne helt op til køkkendøren, men indtil videre ser det ud til, at de dog ikke kommer ind i huset. Men når man skal bevæge sig ud er det i bil eller i vand til lårene! Og i Siem Reap tager det længere tid for vandet at forsvinde igen. For vi kan godt have meget vand i Phnom Penh, men de fleste steder er det væk igen efter et par timer – så står folk “kun” tilbage med oprydningen! I år har der fx også været så meget vand på bibelskolen, at deres bibliotek hat fået vand ind! Så sidste år var der tørke – i år har der været meget vand – særligt i Phnom Penh, men nu er Siem Reap også kommet med! Og i dag har jeg så også vand-problemer, da det nu lækker ind fra taget ned i mit gæsteværelse – hvor DLMs generalsekretær-par skal sove på mandag….

gelato m volontører

Heldigvis er der også tid til snakke – hvor det ikke altid foregår i ens hjem. Så onsdag var med en tur på en virkelig god isbar, Gelato, sammen med volontørerne. Tiramisu-isen dér er suveræn! Jeg har haft lidt travlt de seneste uger, så en af mine venner spurgte torsdag, om vi ikke lige kunne mødes og få en kop kaffe sammen – jeg blev lidt misundelig, da jeg så hendes latte.

CIMG3103

ENGLISH VERSION:

LOOSING ONES BREATH….

My car, Irma, have had some whims since she moved ind. The lasted is her eagerness to pick up nails with her tires! Which causes her to loose her breath! So Sunday morning I could see the tires starting to flatend and it lost all air by noon. Then it is a good thing to have the mission consultant on a visit when our usual helper is in Siem Reap. So he changed the tire for me!

CIMG3101
Bent Olsen has better “tire-changing”-skills than me!

However, the spare tire did not have a lot of air so I drove to a nearby garage. They told me the spare tire was no good (apparently not only meat can tenderize…) and I should not drive on the wheel for long. But they were unable to fix the regular tire but with the help of a translator over the phone – a lifeline – I got referred to another place. And they did not want anything for their trouble. Well, on ward to the next shop because I really needed to get it fixed because I had errands and a trip to the airport with the mission consultant. And at least Irma has good sense of planning by doing all this in good time BEFORE going to the airport!) I get to the next shop where a guy sticks something in the hole even before I have time to open my Kindle-book on the phone! And they change that tire back on so once again I am driving with the original tires. It is truly the cheapest trip to a garage I have ever had – so I did not haggle about the “horrible” of full 2 DOLLARS! And Irma has kept her breath on both the errands and the trip to the airport!

DLM-konf E17.JPG
The DLM-group and the Dyssegaard-family who came Sunday afternoon.

The DLM-group has just had a small conference. We stayed at a school here in Phnom Penh during the day where there were splendid opportunities for the children to play – and you can see on the picture there is a lot of children! And they did use the playgrounds! It is good for the adults as well with time to talk, listen to sermons and not least pray together! There were also time for spending a little time around the pool at my house even if it did rain during the weekend. And still room for some pity – my toe is still sore! But joyful times as well – my cheesecake stood firm with the Danish gelatine and it did get praises!

After we all went back home the Siem Reap group have really had a lot of rain – one house have tadpoles swimming at the kitchen door, but so far not inside the house. Moving around outside on the street is by car or walking in water to your thighs! And it takes longer for the water to withdraw in Siem Reap – in Phnom Penh we have had a lot of water but it is gone with a few hours most times – leaving “only” the clean up behind! This year the library floor at Phnom Penh Bible School have been covered in water! Last year was the worst drought in years – this year a lot of water in Phnom Penh and now also Siem Reap! And today I got water-problems of my own – it leaking from the ceiling in my guest bedroom – where the DLM-general secretary and his wife are going to sleep on Monday…

gelato m volontører

I also appreciate the time to talk – and not always in ones home. So Wednesday included a trip to Gelato with the volunteers. Their tiramisu-icecream is absolutely amazing! I have been quite busy the last few weeks so a friend also ask I was free for coffee on Thursday – and I became a bit jealous of her latte…

 

CIMG3103

Fleksibilitet

Det er på mange måder sådan en uge, hvor der egentlig ikke sker noget særligt…og så alligevel. Fleksibilitet skal der altid være – så fx Savy, vores alt-mulig-mand, viste endnu en gang sin fleksibilitet og tog Irma (min bil) til en et tjek. Når man køber en bil i Cambodja har bilen ofte nogle “indkørings-vanskeligheder”, så der er næsten altid noget, som der liiiiige skal ordnes. Savy kunne heldigvis passe det ind i dagens arbejdsplaner! Og det betød også, at jeg skulle ændre mine planer, for sådan er hverdagen også her! Planer lægges – og SÅ ændres de! Så den lidt større indkøbstur først på dagen blev til den meget lille til supermarkedet først på aftenen for bilreparationerne tog hele dagen!

CIMG3077
Den smukke røde vej ude i Fjendeskoven – bare fordi den er flot!

Lige nu er har vi også besøg af LMs missionskonsulent, Bent, som bor i et gæsteværelse i min bygning. Det er lidt hyggeligt med dansk besøg – og sker der jo alligevel noget særligt – og han havde dansk husblas med til mig! Vi har konference for DLM i Cambodja her i weekenden. Lørdag eftermiddag står den på hygge ved poolen i min bygning – og der var så ønske om at der også bliver serveret ostekage…. nu er husblas ikke en undskyldning. Jeg har lavet ostekage her flere gange, men jeg synes den har været lidt til den bløde side, så eksperimentet denne gang er, om den danske husblas stiver bedre….opdatering følger i næste uge!

Måske handler det derfor især om at blive ved med at se det særlige i hverdagen og de ting, som skal gøres for at hverdagen kører fornuftigt. For jeg har jo tidligere skrevet, at jeg holder af hverdagene – bare de ikke alle ligner hinanden…men det har ikke været et problem indtil nu!

CIMG3078
Beklager billedkvaliteten

Og så skal der også lige være lidt plads til ynk! For i sidste uge havde jeg diarre et par dage samt en forkølelse – god grund til lidt medynk! Men i onsdags bankede jeg lige min ene lilletå ind i et stoleben (hvor klodset kan man være – meget åbenbart!) og jeg synes jeg har ynket min lilletå med virkelig god grund lige siden!

 

 

ENGLISH VERSION:

FLEXIBILITY!

In many ways this is a week without something exceptionel… and then maybe it is. There is always a need for flexibility – and Savy, our handy-man, once again showed his by taking Irma (my car) to a check up. In Cambodia a used “new” car often has its “initiating-problems” – so juuuuust a little bit needs to be fixed! Fortunately Savy was able to fit it into the schedule of the day! It also meant a change in my plans which is part of every-day-life here! Plans are made – and then they change!  So the planned bigger shopping tour in the morning ended out just to be a quick trip to the supermarket in the evening because Irmas repairs took all day!

CIMG3077
The beautiful red road in Enemy Forrest – just because it is beautiful!

At the moment Bent, our consultant from our home office, is visiting and staying in a guestroom at my building. It is nice with a Danish visit – and something speciel is happening – and he brought me Danish gelatine! The DLM have a conference this weekend. Saturday afternoon is fun time poolside at my place and there was a request for cheesecake…and now a potential lack of gelatine is not an excuse. I have made cheesecake several times but it has been a bit on the soft side and the eksperiment is to see if the Danish gelatine is better… update to follow next week!

Maybe the real issue is remain able to see the special in every-day-life and the things you do to make that happen. I do like every-day-life, as I have mentioned earlier – as long they are not all alike! That has NOT been a problem so far!

CIMG3078
Sorry – poor quality on the picture!

Also – there should always be room for some pity…. because last week I had a bit of a cold and diarrhea – which in it self could be cause for pity! And then on Wednesday I banged my pinky toe into a chair (how clumsy is it legal to be???) and I have really pitied my little toe ever since!

 

Jeg er stadig sygeplejerske!

 

CIMG3019
Naturens galleri er ret godt i Fjendeskoven!
CIMG3020
Der er de mest fantastiske farver ud over rismarkerne

Så har jeg været på min første kliniktur til Fjendeskoven – og den gamle kone overlevede overnatningen bedre end forventet! Jeg var så heldig, at der var indkøbt et lidt tykkere tæppe til mig – og ikke kun et tyndt tæppe på en måtte….men lidt gammel er jeg nok…for glemte at tage billede af det. Men ikke helt gammel, for ryggen klarede det fint selvom det ikke var madrastykkelse vi snakke om – for tæppets vedkommende. Det var også hyggeligt at sove sammen med alle de andre kvinder og børn selvom jeg vågnede tidligt.

Vi kørte et par meget fyldte biler af sted søndag eftermiddag med folk fra kirken i Siem Reap og startede med noget af det dejligste jeg ved: DÅB! Der var 12 som skulle døbes. Denne gang var det dog med overhældning af vand fremfor hel neddykning. Sådan en festdag blev afsluttet med fællesspisning, sang og bøn mens børnene (og volontørerne) løb rundt og legede.

CIMG3024

Mandag var det så tid til klinik, et arbejde, hvor min kollega, Dina, har været involveret i flere år – og det er et godt og relevant arbejde! Det er 1½ år siden jeg rejste fra Regionshospital Randers og jeg har faktisk ikke savnet at arbejde som sygeplejerske. Samtidigt oplevede jeg nu, at det var godt at komme i gang igen, også selvom der er medicin og sygdomme jeg nok lige skal have læst op på.

cof
Det sundhedsfaglige team: Chariya – sygeplejestuderende, Dina – sygeplejerske, Lisbeth – sygeplejerske og Pastor Peng – hærens sygepasser uddannelse og teamets koordinator
sdr
Konsultation i 2 grupper.

Der er ting, som overrasker – fx at alle lytter med – hviket slog mig som et eksempel på kulturens kollektiv tankegang ift. en danskers meget individualistiske tilgang. Dina har tidligere spurgt, om vi ikke skulle lave noget afskærmning, hvor man kiggede undrende på hende og spurgte: hvorfor det?? Så klinikken foregår ved at alle sidder og hører med, når man spørger om noget. Det kan godt være noget grænseoverskridende for en dansk sygeplejerske at skulle spørge om symptomer kunne hænge sammen med et alkoholmisbrug, eventuel graviditet, en eventuel start på overgangsalder og meget andet. Sårpleje var denne gang særligt hos børn, hvor flere havde nogle grimme sår, hvor jeg kunne have ønsket adgang til skabet med forbindinger, cremer og skarpske mv. på min gamle afdelingdig.

Så der var mange patienter – med meget forskellige behov og problemstillinger, vi så 44 i alt og det var dejligt, at vi bare kunne vælge at bruge den nødvendige tid uden at sidde i en klokkesnor. Men også meget anderledes at være i den mere diagnosticerende rolle!

Det lidt komiske indslag i dagen stod jeg også for…. Der var flere, som klagede over ryg- og nakkesmerter, for de er påvirket af et hårdt arbejdsliv med de slidte led og knogler, det giver. Så jeg blev enig med mig selv om, at man da lige kunne forsøge med lidt nakkeøvelser fremfor kun udlevere smertestillende. Så jeg viste lidt massage og nogle af de skulder- og nakkeøvelser jeg selv laver og fik flere af dem til at være med…og det gav hel del latter. Men lige her var det faktisk ikke så tosset, at alle kunne se og være med! Jeg blev så optaget, at det først var da de andre sagde, at nu var det frokosttid, jeg fandt ud af, jeg var ved at være rimmelig sulten. I Fjendeskoven er der ikke elektricitet, så madlavningen foregår over bål med regulering af temperaturen efter hvor mange stykker træ der ligger under…

Jeg glæder mig allerede til næste gang! Der er meget at arbejde videre med!

ENGLISH VERSION:

I AM STILL A NURSE!

CIMG3019
The natures own gallery is pretty good in Enemy Forrest!
CIMG3020
The rice fields have the most amazing colors

Now I have been on the first clinic run in Enemy Forrest – and the old woman even survived spending the night there. I was fortunate enough to be given a ticker blanket and not just a thin blanket and the mat…but am a little old….forgot to take any picture of the sleeping quarters! But not too old because my back managed the night with flying colors even though the thick blanket is not is the thickness of a mattress. It was also cosy to sleep together with the other women and the children even if I did wake up quite early.

On Sunday a couple of very loaded cars left with people from Church of Siem Reap and Danes. At the site we started out with one of my favorite things: BAPTISM! 12 people got baptized. This time it was not with submersion but pouring water over the one getting baptized. This celebration of course ended with a communal meal, singing and prayer while the children (and the volunteers) were playing.CIMG3024

Come Monday and it was time for clinic. A work where my colleague Dina has been involved for years – and it is soo relevant! It is 1½ year since I left the hospital in Denmark and I have really not missed working as a nurse. But now it felt so good to be back in nursing even though I would benefit by reading up a bit on some illnesses and medicine…

cof
The medical team: Chariya – student nurse, Dina – nurse, Lisbeth – nurse and Pastor Peng – Army Medical assistent training and coordinator of the team
sdr
Consultations take place in two groups

There are some surprising things – such as everybody listening in on other peoples consultations which is this cultures thinking as collective in contrast to the Dane thinking in individuals. Dina have asked early about partions and a waiting area but no one else could see the need for that! The Danish nurse felt it a bit awkward with everybody listening to questions about symptoms that might relate to alcohol abuse, a possible pregnancy, menopause and many others. Wound care was especially related to children this time with quite some bad ulcers and I wished for access to the cabinet with bandages, cremes and tools at my old ward.dig

There were quite a lot of patients with very different needs and problems – we saw a total of 44 people and I really enjoyed not being stressed by time-management. But it is also very different to be in a more diagnostic role!

The comic episodes of the day was also mine…. There were several people complaining about neck- and back pains due to hard work. So I agreed with myself to try some shoulder and neck exercises instead of just handing out pain killers. And some times there is not far from thought to action – so I demonstrated massage and some of the exercise I do myself….and it caused quite some laughter! But in this incident it was not so bad that everybody was looking and being a part of it! I got so tied up I did not notice I was hungry until the others said it was lunch break. And since there is no electricity out there cooking is done over a burning fire and the heat is controlled by the number of wood underneath…

I look so much forward to next time – there is plenty to continue working with!

Sig goddag til Irma!

Jeg har fået BIL! Jeg har jo tidligere indrømmet, at jeg nok alligevel har brug for en bil, når jeg er teamleder og ansvarlig for volontørerne. Så når beslutningen er taget, kan vi lige så godt komme i gang!

Det er ikke lettere at købe bil i Cambodja end i Danmark – og så alligevel. For i Danmark havde jeg ved mit sidste bilkøb 3 af mine venner med, så vi bla. kunne teste, at der nu også var benplads til dem på bagsædet. Og den ene syntes bestemt jeg skulle købe en Mazda 6, som da også var meget flot, meeeen lige lidt meget over, hvad jeg synes en bil må koste! Her i Cambodja har jeg i stedet DLMs (Luthersk Mission) alt-mulig-mand, Savy, som har kigget på biler for mig, så jeg har næsten kun skulle tage stilling til, om der var nogle farver jeg ikke bryder mig om. Og den slags er jeg ret ligeglad med. Fx sagde jeg at selv lyserød var ok, for så var den da nem at få øje på…midt blandt alle de sølvgrå og sorte biler! Jeg er nok også lidt den stereotypiske kvinde, for en af mine kolleger (kvindelig) spurgte om den har 4-hjulstræk og jeg er bare… den har  4 hjul og en motor….

Jeg er nu endt med en Toyota RAV4, som bestemt ikke er ny, meCIMG2947 (2)n prisen blev mere end fordoblet, hvis den bare skulle være 5 år yngre. Og hvad – nogle af os “halvgamle” holder da rimmeligt … endnu! Så beder om, at det samme gør sig gældende for min nye-gamle bil! Som ikke er lyserød, men metallic grøn – så ligner faktisk farven på min gamle Mazda626, så kan der også komme lidt nostalgi med! Og der er ikke noget med underskrift på slutsedlen, men derimod et fingeraftryk!

Volontørerne i Phnom Penh mener så ikke, at jeg kan lægge dette blogindlæg op inden bilen har fået et navn – og der var lige en lille opremsning, da de var forbi… Men det bliver hverken Gitte eller Rolf! Så vi se, om der kommer et bedre forslag!CIMG2949 (2)Bong Oun, min hushjælp, var også meget spændt på at se den, så hun håbede virkelig, at Savy ville nå at hente den inden hun skulle gå! Og det gjorde han – men vi mangler stadig nummerpladen, så den kommer lige nogle dage senere. Men Bong Oun skulle selvfølgelig også med på billedet!

Nu har I så set Irma – for min bil (eller rettere DLMs bil som jeg må bruge) fik ikke navn af volontørerne, men Irma blev ved med at dukke op i mit hoved det følgende døgn. Så nu bliver den til en HUN og hun hedder Irma!

Og så er det også en anden mærkedag – det er faktisk første gang, jeg har noget bukselignende på som går under knæ! Måske er jeg alligevel ved at blive lidt tynd-blodet…

ENGLISH VERSION:

SAY HELLO TO IRMA!

I have a CAR! I have previously admitted that I might need a car being team leader and responsible for the volunteers. So when the decision is mad we might as well get started!

It not easier to buy a car in Cambodia than in Denmark – and then again… Last time I bought a car in Denmark I had 3 friends with me to test (among other things) if there were room for them in the back seat. And one of them definitely thought I should buy a Mazda 6 which is a beautiful but waaaayy to expensive for my taste! In Cambodia I have our local handy-man Savy. He has been looking at cars for me so pretty much the only thing I had to think about was color. And I do not have particular feelings on that subject. E.g. I said even pink would be okay because that would make the car easy to spot among all the black and silver cars! I may also be quite the stereotype of a women when one of my colleagues (female) asked if the car had 4-wheel drive – I went like… well it has four wheels and an engine..

I have ended up with a Toyota RAV4, which is definitely not new but tCIMG2947 (2)he price would more than double if it was just 5 years younger. And some of us “old-timers” are still hanging in there…. So I am praying for my new-old car to do the same! Just for information: it is not pink but metallic green which means it looks a lot like my old Mazda 626 and brings in a little nostalgia! Furthermore there is no need for a signature on the bill of sale – just a fingerprint!

However the Phnom Penh volunteers think I can not publish this blog entry until the car has been given a name – and they came with some suggestions when they came over… but it is not going to be Gitte or Rolf. We will just have to wait for better suggestions!

CIMG2949 (2)Bong Oun, my house keeper, was very eager to see it so she really hoped Savy would be able to bring it home before she had to leave! And he did – however the license plate is still missing but will be coming soon. So of course Bong Oun had to make it in the picture too!

Well, now you have seen Irma – because my car (or rather the DLM-car for my use) did not get named by the volunteers. The name Irma kept popping into my head the following day. So now the car is a SHE and her name is IRMA!

That day also marked the first time I actually wore something like trousers below my knees! Maybe I am getting a little thin-blood after all….