Møder og morfin!

Egentlig tænkte jeg tidligere på ugen, hvad skal jeg skrive om i denne uge?? Det har været en uge præget af forberedelser til møder og møder…og det er bare ikke særligt spændende i en blog – eller er det?? Der er fx samtaler om, hvordan vi kan bevare overblikket samt udvikle arbejdet i Fjendeskoven, som jo både har en evangeliserende dimension og en diakonal dimension med uddannelse og sundhed – og det ER jo spændende. Selvom jeg må indrømme det nok er lidt svært at få det spændende med i en blog.

Så er det jo godt med venner som kommer på besøg og som kan sørge for lidt dramatik til ugens blogindlæg. Jeg har den seneste uge haft 3 veninder fra Aroskirken på besøg og vi havde tilfældigvis booket samme fly til Siem Reap. Jeg skulle arbejde og de skulle på sightseeing! Deres tur startede ude i Angkor-området. Mens Pastor Kong, Axel og jeg er på vej tilbage efter et møde, ringer telefonen. Min ene veninde, Mona, er faldet og har brug for smertestillende for at komme op igen – kan jeg hjælpe? Så Pastor Kong og jeg kører hen til et apotek. Jeg spørger: Kan jeg få noget morfin? Ekspedienten (E) rækker ind under disken og tager nogle tabletter frem: Ja, jeg har disse 30 mg depottabletter. Mig: Har du ikke noget mindre? E: Nej, desværre. Nå, så tænker jeg et par sekunder: Har du noget injektionsvæske til intravenøst eller intramuskulært? E rækker igen ind under disken: Ja, her er en ampul. Mig: kan jeg få en sprøjte? E finder en frem. Mig: og en spritserviet? E finder et par stykker! Og det var uden jeg sagde, at jeg var sygeplejerske, uden nogen recept eller identifikationspapirer! Der røg dog også nogle Ibumetin og Pamol med i posen!

Så bevæbnet med dette kørte Pastor Kong og jeg til Angkor. Han fik overtalt personalet til at lade mig komme ind uden at skulle betale indgangsbilletten, de ville dog lige se medicinen først! Pastor Kong fandt også mine gæster ved vejledning fra deres tuk tuk chauffør. Mona var dog nu i stand at flytte sig lidt, og vi blev enige om at droppe morfinen! Nu har jeg så også fået undersøgt den kliniks standard, som vi henviser til. Og Mona fik sit røntgenbillede med! Heldigvis kan hun fortsætte med turen, selvom der ting, som hun ikke kan med en revne i overarmsknoglen. Vi ville dog have været ilde stedt uden Pastor Kongs hjælp!

 

Mona - efter fald
Mona kunne heldigvis spise lidt sen frokost på trods af alle strabadserne!

Der er så nu emneskift: Church of Siem Reap er en meget ung kirke og der kommer flere og flere børn i disse år. Så nu er man ved at bygge et område, så børnene også har et sted at være under børnekirken. Og DET går hurtigt! Materialerne kom torsdag morgen og fredag eftermiddag er fundamentet allerede godt på vej!

 

CIMG4531

Børnekirkebyggeri jan 2018

Ugen endte så alligevel med at være godt fyldt op, så derfor kommer ugens indlæg først i dag og ikke i fredags som vanligt!

ENGLISH VERSION

MEETINGS AND MORPHINE!

Actually I was wondering earlier in the week: what to write about this week?? It has been a week with preparing for meetings and meetings…and that is really not that exiting in a blog – or is it?? I could mention the meeting on how to keep an overview and further evolvement on the work in Enemy Forrest which has a dual purpose of evangelism and diaconalism of health care and education – and THAT is exiting! Even though I must admit it is probably just a bit difficult to get the exitement into the blog.

Then all is good when friends come for a visit and bring all the drama with them that may be used in the blog entry for this week. I have had 3 friends from my home church visting here over the last week and by coincident we were on the same flight to Siem Reap. I was going to work and they were going sightseeing. Their tour started out in the Angkor area. While Pastor Kong, Axel and I were coming back from a meeting my phone rings. One of my friends, Mona, has taken a fall and needs stronger pain medicine to able to be moved – can I help?? So Pastor Kong and I drive to a pharmacy. I ask: Is it possible to get some morphine? The seller (S) reaches in and pulls out some tablets: Yes, I have these 30 mg release tablets. Me: Do you not have anything in a smaller dosage? S: No, I am sorry. Me, thinking a few seconds: Do you have anything for intramuscular or intravenous injections? S reached in again and pulls out a small container. Me: and a syringe? S finds one. Me: And alcohol swab? S finds a couple. All this without me mentioning being a nurse, having the need for a prescription or any kind of identification! I did add a few Ibuprofen and Paracetamol to the cocktail!

Armed with all this Pastor Kong and I drove out to Angkor. He persuaded the staff to let me in with out a ticket after explaining about the accident and they saw the medicine. Pastor Kong also found my friends with the guidance of their tuk tuk driver. Mona was now able to move a little bit and we agreed not to administer the morphine. And now I have checked the standards on the clinic we refer to. Mona was also given her x-ray for keeps! Fortunately she is able to continue even though there are things she can not do with a small fracture of her humerus. However, I and all my friends are truly grateful for the help Pastor Kong provided or everything might have proven much more difficult!

 

Mona - efter fald
Mona were able to eat a little bit of lunch after all the trials of the day!

Total change of subject: Church of Siem Reap consists of many young people and that means more and more children over the last few years. Therefore is an area behind the church being prepared for Sunday School. And they move fast! Materials arrived Thursday morning and Friday the fundation is well under way!

 

CIMG4531

Børnekirkebyggeri jan 2018

So the week ended up being quite busy anyway so therefore did this blog turn out to be published today and not on Friday as usually!

 

Reklamer

Happy new year 2018!

Glædeligt nytår! Nu er årets første nytår overstået i Cambodja, men der kommer 2 mere frem til midt april. Denne nytårsfejring foregik først med en international gudstjeneste om formiddagen i ICF, hvor jeg normalt går i kirke. Om eftermiddagen havde kollegiet i Phnom Penhs ledere, Lysom og Sithoun, inviteret mig med til gudstjeneste der, som så var en julegudstjeneste (fordi d. 25.12 ikke er en fridag i Cambodja, og de kristne khmere fejrer jul der og ikke d. 24 som i Danmark). Det foregik ude på kollegiet sammen min. 100 andre. Gudstjenesten indeholdt bl.a. inkl sang, 3 skuespil og prædiken og efterfølgnede aftensmad. Efter det, forløb det, at der var et program for de unge…så jeg tog videre til en anden fest, jeg var inviteret til. Jeg hørte senere, at de unge blev ved til den fuldstændig lyse morgen – og det ER jeg blevet for gammel til!

 

CIMG4448 (2)
Forskellige traditionelle danse blev senere blandet med mere moderne – her er det dog de traditionelle.

 

 

CIMG4462 (2)
Maria, Josef og det lille Jesusbarn har besøg af hyrder og vismænd

 

 

CIMG4464
Prædiken på engelsk ved den norske præst Kjetil og oversættelse til Khmer ved kollegiets lokale præst, Sithuon. Det gør det noget lettere at følge med i prædikenen!

 

CIMG4471 (2)
På dette tidspunkt var jeg tilbage i de flade sandaler!

Den næste del af nytårsaften var sammen men en gruppe internationale venner fra godt kl 20 til 1, hvor vi bla. hvad quiz-spil og undertegnede var rimmelig god til sportsspørgsmålene – vi slog mandegruppen! Så en hyggelig aften med masser af snacks og snak, nedtælling til midnat og jeg tog endda et lille sip champagne! Fyrværkeriet kunne vi dog kun høre, hvilket så også lød ret voldsomt, men desværre ikke se.

Nu vi er i gang med gentagelser af højtider, er det også blevet også juleaften nr 2 – for i juledagene, da jeg snakkede med folk i Danmark spurgte nogle, hvorfor jeg ikke sagde tak for pakken…som så ikke var kommet frem endnu og jeg ikke vidste var på vej! Nu er de kommet – ikke bare én, men hele TRE pakker, så jeg tror mit ansigtsudtryk var som et barns juleaften! Det var bare så dejlig en overraskelse!

CIMG4498
Fiskerne er ude på floden 

Om onsdagen har volontørerne en fridag fra arbejdet i børnehaven på Daughters. De fik mig overtalt til, at vi skulle se solopgangen ud over floden på Riverside…så jeg hentede dem kl 5.55 så vi kunne nå solopgangen kl 6.20. Desuden mente de, at vi skulle nyde-yde-nyde. Så efter solopgangen stod den på lidt træning på nogle udendørs redskab langs floden…og hvor den gamle godt kunne blive deprimeret, når hun så, hvordan nogle khmere let svingede benet op på den høje barre! Heldigvis var der lidt nyde igen bagefter, så den stod på en god white-chocolatte-frappe bagefter…og vi skal ikke gå ind i kalorietælleri her!

 

 

CIMG4484
Flot solopgang – faktisk næsten flottere på kameraet end i virkeligheden!

 

 

 

 

ENGLISH VERSION:

HAPPY NEW YEAR 2018!

Happy New Year! This was the of the years new years celebrations in Cambodia – two more to come until April. This celebration started out in the morning with the service at the international church, ICF, I usually attend. In the afternoon I attended the Christmas service at the dorm in Phnom Penh by invitation of Lysom and Sithuon, who run the dorm brilliantly. It was a Christmas service because Khmer-people celebrate Christmas on the 25th of December but being in a Buddhist country that is not a day off. Instead the celebration toke place on New Years Eve. There were more than 100 hundred students, friends and families that came to be a part of the festivities! The service included singing, 3 plays, sermon and later on dinner after the service. The rumor was, that there would be a programme for the younger group…so I went on to celebrate New Year at another party. The young went on until the very bright morning! – and I am too old for that!

CIMG4448 (2)
Different traditional dances were later mixed with more modern – these are the traditional dances and costumes.
CIMG4462 (2)
Mary, Josef and baby Jesus are visited by the shepherds and the wise men. 
CIMG4464
Sermon in English by the Norwegian pastor, Kjetil, and translation to Khmer by the pastor at the dorm, Sithuon. English makes it easier to understand the sermon!
CIMG4471 (2)
Now back in my normal flat sandals!

The following part of New Years Eve was spent with a group of expat friends from around 8 pm until 1 am. It included a quiz and I was not half-bad at the sports questions – and we DID BEAT the men! A very nice evening with plenty of snacks, midnight count down and I even toke a sip of champagne! The fireworks were very loud but unfortunately we were not able to see any of it!

Now I am having more than one of the seasons – it has kind of been a second Christmas too! Some of my family and friends from Denmark asked when we talked during the holidays why I did not say: Thank you for the present! Sadly it had not arrived yet and I did not know it was coming! Now THEY have arrived – and not just one but THREE presents! I think I looked like a child on Christmas day! It was just such a nice surprise!

CIMG4498
Fishermen out on the river 

The volunteers usually have Wednesdays off from their work in day care at Daughters. They then persuaded me into going early in the morning to see the sunrise at Riverside in Phnom Penh. So I picked them up at 5.55 am in order to be on time to see the sunrise at 6.20. Furthermore they thought we could enjoy-work out-enjoy. So after the sunrise we did do a LITTLE workout on some outdoor equipment along the river…and making the old one a bit depressed watching older Khmer-people easily swing their leg onto the barre! Happily we did get to another part of enjoying – a nice white-chocolatte-frappe… and there is no counting calories here!

 

CIMG4484
Beautiful sunrise – almost prettier on camera than in real life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It´s cold outside – Christmas is here!

CIMG4374 (2)Det var koldt da jeg kom tilbage fra min ferie i Australien. Temperaturen der er meget forskellig fra, hvordan det normalt er i Phnom Penh, hvor der typisk er en tung fugtig varme. Mens jeg var af sted, påstod min telefons vejr-app, at der var 18!! – 18 grader i Phnom Penh! Jeg troede ikke den opdaterede rigtigt, men så skrev Axel på Facebook, at de havde 15!! grader i Siem Reap! Så det var dejligt at komme hjem til for en dansker – men opfattelsen af hvad der er koldt afhænger meget af, hvor man normalt bor! Vagten i min bygning, har 4 lag tøj på, for han FRYSER!! Dog ikke mere end han ikke har lange bukser på! Temperaturen var som en rigtig GOD dansk sommerdag! Jeg må dog indrømme, at jeg har haft en cardigan på en enkelt morgen, hvor det var lidt køligt, da jeg havde åbnet vinduerne, som jeg normalt gør. Nu er vi måske lidt mere normale temperaturer omkring de 32 grader i dag!

I år foregik min julefejring i Siem Reap, hvor næsten hele DLM-gruppen var samlet. Der var næsten 40 til en dansk julegudstjeneste – lokalt boende danskere, missionærer, volontører og gæster – så lyder julesalmer af noget!

CIMG4394 (3)
Gudstjenesten foregik hos Axel og Annelise
CIMG4387 (2).JPG
Annelise stod for AL maden til 21 mennesker – og der var styr på køkken, andebryster og sukker-kartofler og ris a la mande, ja alt! Jeg fik dog lov til at snige lidt gammeldags hvidkål med ind!

Der er også mange gaver, når vi er så mange mennesker. Der var aftalt på forhånd, at alle skulle give noget til alle. Nogle af os valgte dog at gå sammen eller give som familie! Der dog stadig rigtig MANGE pakker! Så jeg er blevet vældig begavet med bøger, en indrammet udgave af min yndlingssang, kort over Fjendeskovsområdet og rødt blæk til fingeraftryk (Axel synes, mit kontorudstyr og stedsans har nogle mangler! Heldigvis gav han også en krus til kaffe med!) og meget andet. Jeg ved heller ikke helt, hvordan jeg skal tolke det forklæde, jeg fik fra 3 af volontørerne! 🙂

CIMG4420 (2)

CIMG4423 (2)
Ingen dansk juleaften uden slik, godter og for sundhedens skyld – mandariner 

Jeg håber, I hver især har haft en dejlig jul – for mig er det lettere at huske Jesu komme til jorden som den reelle grund til julefejringen i et land, som nok har taget noget af det kommercielle ved julen til sig, men slet ikke i samme grad og så længe før selve julen, som i Danmark. Særligt hotellerne har dog taget julepyntningen til sig, så volontørerne og jeg tog på en tuk-tuk og kiggede på de forskellige varianter.

Juleudstilling SR 2017
Dette var nok en tredjedel af udstillingen, men jeg kunne ikke have det hele på ét billede!
Juletræ m flasker (2)
Juledag gik jeg en tur og kom forbi dette ret alternative juletræ foran en restaurant!

Så jeg vil slutte årets sidste blogindlæg med mange ønsker om et velsignet nytår til alle!

 

ENGLISH VERSION:

CIMG4374 (2)It was COLD when I came back from my holiday in Australia. The temperature in Australia is very different from the normal Phnom Penh temperature with heat and humidity. While I was gone the weather-app on my phone claimed it was 18!! really …  18 degrees Celsius in Phnom Penh. I thought there was something wrong with the app, but then Axel, a colleague, wrote on Facebook they had 15!! degrees Celsius in Siem Reap! So for a Dane that was nice to come home to! However, the perception of cold and warm is very depended of your place of origin! The guard at my building is wearing 4 lays of shirts because he was COLD!! Did not make him put long trousers on though! The temperature was like a really GOOD Danish summers day! However, I do have to admit I have worn a cardigan ONE morning because it became a bit chilly when I opened the windows as part of my usual routine. Now it is back to more normal temperatures with a sweet 32 degrees Celsius today

This year I celebrated Christmas in Siem Reap, where almost everyone from the DLM-group gathered around. And yes: Danes celebrate Christmas on Christmas Eve. We were almost 40 people to a Danish Christmas service: Danes living in Siem Reap, missionaries, volunteers and guests – that makes caroling worth your while!

CIMG4394 (3)
The service was at Axel and Annelises house
CIMG4387 (2).JPG
Annelise was in charge of EVERYTHING concerning the Christmas dinner for 21 people – and she ran a tight shift on the kitchen and had absolutely everything under control: duck, red cabbage, sugar coated potatoes, rice pudding – just everything! I was allowed to sneak in some white cabbage from my part of Denmark!

Being so many people also involves a lot of presents! Beforehand we agreed that everyone would get everyone something! Some of us did choose to give as a group or within the family. Still – there were sooooo many gifts! I have been blessed with books, a framed handwritten copy of my favorite song, a map of Preykmang (where DLM have our health care project) and red ink for making official fingerprints (Axel thought my home office supplies and sense of direction were  somewhat lacking! Luckily he also gave a coffee mug to with the other things!) and that is not even all my presents. However, I do not quite know how to interpret the apron I got from 3 of the volunteers 🙂CIMG4420 (2)

CIMG4423 (2)
No Danish Christmas Eve without candy, treats and for health´s sake – tangerines 

I hope it has been a lovely Christmas for each and everyone of you – for me it is easier to remember the reel reason for celebrating Christmas: the coming of Jesus into our world because I live in a country that might have adopted some of the commercialism of the season but not as much as in Denmark. However, especially the hotels have bought into decorating. The volunteers and I took a tuk-tuk drive past some of the hotels and their variations in Siem Reap.

Juleudstilling SR 2017
This was probably a third of the display but I was not able to get everything into ONE picture!
Juletræ m flasker (2)
Christmas day involved a walk past a restaurant where I saw this rather speciel Christmas tree!

So the final blog entry of 2017 ends with wishes for a blessed New Year to everyone!!

 

Fortæl!

Når man lige har været på ferie, så er der mange som spørger: “hvordan var det?” når man kommer hjem igen. Det er også allerede sket de par dage jeg har været hjemme i Cambodja. Der har været mange skønne mad- og naturoplevelser, afslapning og boglæsning, svømmeture og vabler samt masser af kaffe!  Men det, som fylder lige nu er, at under selve ferien har der været så mange muligheder for at fortælle om tro og liv, når jeg siger, at jeg bor i Cambodja. Jeg ligner jo ikke just en cambodjaner, så det naturlige spørgsmål er: hvorfor bor du der?

CIMG3842
Den første strand fra morgenstunden på Rottnest Island

Jeg har været på togtur tværs gennem Australien fra Perth til Sydney, hvor det sociale aspekt var en vigtig del af turen, så det gav mange muligheder for at fortælle om mit liv og de valg der har været som følge af Guds plan med mig. Men også andre steder, fx  på en vandretur i nationalparken ved Noosa, hvor jeg sad på en bænk da et ungt hollandsk par spurgte om de også måtte sidde sammen med mig i skyggen og vi så faldt i snak. Eller da jeg var tilbage ved indgangen til nationalparken og hørte et barn tale dansk og så spurgte, hvorfor den familie var her.

CIMG4152
God mulighed for at snakke, læse eller hygge sammen i togets salonvogn.
CIMG4071
Togturen var inkl. mad – og det var rigtig god mad og svært at vælge nogle gange!
CIMG4113
Broken Hill – er der andre end mig som har set “De flyvende læger”?

Her kommer lidt billeder, som viser hvor forskellig naturen er i Australien:

CIMG3985

CIMG4139

CIMG3941

CIMG4326

CIMG4194At være sammen med andre kristne og møde gæstfriheden hos mine med-kristne har også været en stor del af denne ferie. Jeg startede ud i Perth, hvor jeg boede hos en jeg gik på hold med på All Nations Christian College. Hun var “house-sitter” i et fantastik hus med udsigt til både Swan River og havet. Det er altså noget med bare sidde stille og kigge på vand! Et andet møde var en den skotske presbyterianske  kirke i Freemantle med et skilt, som sagde at kirken var åben. Jeg kom lige under den sidste sang ifm. en kort middagsgudstjeneste, men faldt i snak med nogle af deltagerne. Og præsten kendte lidt til ICF her i Phnom Penh, fordi han kendte den tidligere præst – lille verden! I Noosa, hvor jeg havde planlagt lidt badeferie, fandt jeg en luthersk kirke. Så den måtte jeg da besøge! Igen var folk åbne og venlige og snaksaglige. Præsten hed Hansen, og var af dansk-amerikansk afstamning og havde været på besøg i DK! En anden var så venlig at køre mig tilbage til mit hotel og invitere på aftensmad den følgende dag. Det var så godt at møde mennesker på den måde – hvor vi har et fælleskab, fordi vi har en fælles tro!

CIMG3875
Det ligner næsten et kort – tænker på, hvordan Gud har vist mig vej de seneste par år!

Jeg kan godt lide at gå på kirkegårde, der er oftest meget fredeligt. Og så er det interessant at se, hvad folk har fået skrevet på gravstenene. Den eneste kirkegård jeg nåede omkring denne gang var kirkegården på Rottnest Island. Det er en lille kirkegård, hvor de fleste gravesteder var med børn. Det som slog mig var, at trods forvitring mv. så stod korset igen på de fleste sten – det blev et kæmpe vidnesbyrd for mig om hvad der bærer igennem både livet og døden.

CIMG3904

Med det i tanke vil jeg glæde mig til at fejre det lille barn, der blev født som både Gud og menneske i en stald for mere end 2000 år siden og gennemførte sin mission med netop at dø på et kors og derved overvinde døden!

Glædelig jul!

 

ENGLISH VERSION:

DO TELL!

Upon returning from holiday many will ask: how was it? That has already been the case after my returning home to Cambodia from my Australia-trip. There has been a lot of good food, great nature, relaxation, book readings, swimming and not least a lot of coffee! However, what comes to mind right now is the many opportunities to tell about faith and life when I say I live in Cambodia. I do not exactly look Cambodian – so the natural question is: why do you live there?

CIMG3842
The first beach in the morning at Rottnest Island

I did a train ride across Australia from Perth to Sydney where the social interaction was a very important part of the journey and provide plenty of good conversations on my life choices based on God leading me. The same happened when resting on a bench at a national park in Noosa when a young Dutch couple asked to join me and we started talking. Or coming back from the walk through the national park and hearing a child talking Danish and getting a talk with that family as well.

CIMG4152
Good opportunities to talk, read or just hang out in the trains salon.
CIMG4071
The train ride include meals – really good food which made choices hard sometimes!
CIMG4113
Broken Hill – did anybody besides me watch “The Flying Doctors”?

Here are a few pictures to show how different nature is in Australia:

CIMG3985

CIMG4139

CIMG3941

CIMG4326

CIMG4194To be with other Christians and meet their hospitality has also been a big part of this holiday. I began in Perth at a friend from my time at All Nations Christian College. She was house-sitting an amazing house with view of Swan River and the ocean. There is just something about being quiet and look at water! Another meeting was at the Scottish Presbyterian Church in Freemantle with the sign saying: open church. I came in during the last song in a short midday service but came to talk with a few of the church-goers. The pastor knew about ICF here in Phnom Penh because he knew the previous pastor here – small world! In Noosa I found a Lutheran church. So I had to visit that! Once again everybody were very friendly and open! The pastors name was Hansen and of American-Danish decent and had been to Denmark on a longer visit! Another was so kind to drive me back to my hotel and then also invite me for dinner the following day. It is so good to meet people this way – joined together by faith!

CIMG3875
It almost looks like a map – made me thankful how God has guided me through the  years!

I like cemeteries with their peacefulness and quietness. And it is interesting to see what people have written on the tombstones. The only cemetery I got around to this time was at Rottnest Island. It was a very small cemetery where most graves where with children. What hit me was that despite weathering one thing remained on most headstones – the cross – a giant testimony on what remains solid in both life and death.

CIMG3904

With that in mind I look forward to celebrating the birth of a little child, born as both man and God, in a stable more than 2000 years ago. And who fulfilled his mission by dying on that cross and through that defeat death!

A blessed Christmas to you all!

Arbejde…arbejde….ferie!!

Hvad kan man egentlig bruge tiden på som teamleder??

Ja, en hel del tid går lige nu med projektansøgninger  – for vi vil så gerne gøre så meget mere…og det kræver at DLM vil og kan bruge tid på de ting, vi gerne vil gøre – og vi har allerede gang i meget i Cambodja med kollegier og bibelskoleundervisning, engelsk for børn og sundhedsprojekt, børnepasning, studenterarbejde og forbønstjeneste og jeg kunne fortsætte med lange beskrivelser, men det vil jeg spare jer for i denne omgang. Alt det kræver også penge! Vi kan ALTID bruge lidt flere penge…. Men dem har vi ikke alle selv, så derfor er der gang i projektansøgninger! Men husk gerne at give en god julegave til Luthersk Mission (jeg sender gerne et kontonummer – og det bliver ikke mit private!), eller se hvordan direkte hos DLM her.

Noget andet man også kan som teamleder, er at tage med, når kolleger foreslår at besøge andre NGO´ere, for det er en god mulighed for at blive inspireret af hvad andre gør. DLM ved trods alt ikke fundet ud af alt indenfor missionsarbejde – den stadig nye teamleder gør i hvert fald ikke! Så der har været en tur til NGO´en “Justees” som laver print på T-shirts og derved giver arbejde til udsatte drenge/unge mænd.

CIMG3570
Udmåling inden der kan laves et print på t-shirten

I Cambodja laver mange organisationer fx en T-shirt til særlige begivenheder…bare spørg volontørerne som allerede har købt/fået nogle stykker! Hmmm…jeg kommer til at tænke på, jeg burde måske have nogle til vores næste konference…er det særligt nok?? Eller hvor stor en bestilling skal jeg mon sætte gang i til DLMs 150 års jubilæum??

Og en gang i mellem fortjener teamlederen også lidt ferie – mener hun da selv – og det har jeg besluttet at det skal være nu. Derfor har jeg givet mig selv en tidlig julegave: en tur til Australien i et par uger. Jeg skal bl.a. besøge en, som jeg gik på hold med på ANCC! Der er også en togtur tværs gennem Australien inden lidt afslapning og badeferie slutter turen af. Jeg GLÆDER mig! Jeg når også lige tilbage til Cambodja, inden der er en lille juleferie!

Adventstiden er noget anderledes i Cambodja end i Danmark på mange måder. Men også her er der et par julemarkeder…og volontørerne har tidligere opdaget, at jeg ikke har et voldsomt stort shoppegen. Men lige dér – jeg fik købt en del mere end de gjorde! Selvom det så måske ikke er til jul, men fx fødselsdagsgaver til nevøer og niecer! Men der var så mange flotte ting og som bonus er meget af det lavet af forskellige organisationer, som støtter lokal produktion!

julehygge PP

Lidt julehygge hos volontørerne i PP (2)
Volontørerne laver lige lidt med den sidste pynte-dej, som børnene ikke havde fået brugt!

 

 

 

 

 

 

 

En del af juleforberedelserne var Phnom Penh-volontørernes kombinerede julehygge og fødselsdagsfejring sidste lørdag – og hvor Siem Reap volontørerne tog natbussen til Phnom Penh for at komme på et overraskelsesbesøg. Så jeg var oppe kl 5.45, så de kunne få en nøgle hos mig og lukke sig ind i volontørhuset og lave overraskelsesmorgenmad! En hyggelig eftermiddag med god kage, stjernefletning (kompetencerne var heldigvis ikke glemt), havregrynskugler og godt selskab! Det er altså hyggeligt, når vi også kan være sammen på den måde!

CIMG3675Lige nu har Irma (min bil) så også sine nykker – så hun ville lige have lidt TLC (Tender Love and Care) eller tidlig julegave  (måske var hun bange for at blive overset!) i form af ny startmotor og oxygenmåler (og det er åbenbart ikke det samme som en SAT-måler fra mit hospitalsarbejde…). Irma ligger dog temmelig meget over det aftalte julegave niveau som er svarende til en Tiger-butik – jeg glemte nok at videresende DEN mail til Irma…. eller måske bare at lave en mailkonto til hende!

ENGLISH VERSION:

WORK…..WORK….HOLIDAY!!

What does a team leader actually do with her time??

Well, right now quite a lot of it is used on project application – because we really desire to do so much more…and requires that DLM will use resources on those things – and we are already involved in a lot in Cambodia with dormitoriers and teaching at bible school/colleges, English teaching for children and health care, daycare, student work and being prayer warrior and I could go on but I will spare you the long descriptions right now. All of that generates a need for money too! We are always able to use more money… but we (DLM) do not all of it ourselves, hence the application! But please feel free to give a donation to DLM here.

Another task as team leader is to join in when colleagues suggest to visit other NGOs as a good opportunity to be inspired by others. DLM does after all not know everything there is to know about missions – at least the still new team leader does not! So we went to visit “Justees” that makes prints on T-shirts and thereby provides jobs for vulnerable boys

CIMG3570
Measuring before making a print on the t-shirt

In Cambodia a lot of organisations make a T-shirt for special events…just ask the volunteers who already bought or receive some! Hmmm…I wonder if I should have some made for our next DLM conference…is that special enough? And how many should I order for the DLMs 150 years anniversary in March next year??

Every now and again the team leader also deserves a holiday – at least in her own opinion – and I have decided it is time now! So I have given myself an early Christmas gift: a trip to Australia for a couple of weeks. I am going to visit a friend from All Nations Christian College, because she actually lives in Perth which is perfect for the next part. I am also take the train across Australia from Perth to Sydney – 4 days. Then I will finish up with a beach holiday and rest! I am REALLY looking forward! I do get back to Cambodia in time for a small Christmas-break

Advent is somewhat different in Cambodia in comparaison to Denmark. But even here you may go to a Christmas fair…and the volunteers have discovered early on that I do not have a big heart for shopping! But at the Christmas fairs things are apparently different – and I bought more than they did! Even if it not all for Christmas but some birthday presents for nephews and nieces! But there were many beautiful things and as a bonus a lot are made by different organizations to support local production!

julehygge PP

Lidt julehygge hos volontørerne i PP (2)
Volunteers are make “cookies” with the last of decorative cookie-dough the children did not use!

 

 

 

 

 

 

 

A part of the Christmas preparetions was the Phnom Penh-volunteers combined Christmas fun and birthday celebration last Saturday – and where the Siem Reap volunteers came on the night bus to make a surprise visit. So I was up and ready at 5.45 am to pass on a key so the volunteers could make a surprise-breakfast! It was a cosy afternoon with good cake, paper-star-weaving (a Danish tradition where I have not lost my abilities), cookies/snacks and good company! I really do enjoy these times together!

CIMG3675Right now Irma (my car) has quite som whims – in order to get some TLC (Tender Love and Care) or an early Christmas gift too  (she might have been afraid to be overlooked!) in the form of a new starter and oxygen measurer (apparently not the same kind I know from my days at the hospital…). Irma is, however, quite over the agreed level for Christmas gifts around 1½ US$ – I propably forgot for forward THAT email til Irma… or even making a mail acount for her!

Sejr!

Der er faktisk sket ret meget i den seneste uges tid. Man skal jo tælle sine sejre, så det vil jeg gøre! En sejr eller måske rettere endnu et mirakel er, at jeg har fundet vej rundt i Phnom Penh uden gps! Jeg var…lige…kommet til at glemme min telefon…ved ikke hvordan det lige skete…måske 50 års dagen alligevel er tæt på… Miraklet var, at jeg alligevel fandt alle de 4 steder jeg skulle hen – uden at køre forkert! Jeg må dog indrømme, at jeg foretrækker at have telefonen med, så jeg om ikke andet kan finde hjem igen!

Knap så meget sejr er der over min træning og en skulder, som etræning - usundtr blevet tiltagende øm den seneste tid. Nu den sidste uges tid, så meget at det påvirker min søvn. Da jeg var af sted til træning i sidste uge fandt jeg ud af, at den heller ingen styrke har længere – og det var min stærke arm! Så jeg er blevet anbefalet en dansk fysioterapeut af en amerikaner fra min bibelkreds – og jeg er blevet enig med mig selv om, at man øver særlige fingerøvelser på fys-uddannelsen for at få stærke fingre og dermed kunne give sine klienter “lidt” (vi snakker vestjysk her!) smerte og kun ET LILLE blåt mærke på 10 x 20 cm! Men jeg må jo også indrømme, at det hjælper og jeg nu igen kan løfte min arm over skulderhøjde! Vover mig dog af sted til endnu en behandling på tirsdag!

Der har dog også været tid til en tur til Fjendeskoven – og noget af det er absolut hårdt, men også spændende arbejde…andet er bare sjovt!

CIMG3649
Pastor Peng er klar ved medicin-bordet med fx ormekur, Panodil, proteintilskud og Royal D (saftevandspulver med sukker og salte i)

Der var ikke så CIMG3652 (2)mange patienter denne gang, så det gav os bedre tid til at snakke med den enkelte patient. Der kom dog adskillige nye familier, som har hørt om vores arbejde og har brug for hjælp. Vi har opstartet et nyt journalsystem, så vi kan følge den enkelte familie, og allerede ved denne kliniktur kunne vi bruge det til at få et bedre overblik over patients situation. Det er særligt vigtigt, når vi er flere behandlere og patienten ikke nødvendigvis ser den samme behandler hver gang. Det kan også være en fordel at blive set af forskellige, for vi lægger mærke til forskellige ting. Og så møder man også de dejligste unger – her har Dina fået lov til at hilse på denne unge dame!

Men nu var der også til sjov – så Pastor Peng blev lige overtalt til at skulle spise en bille af en slags – og han havde ikke prøvet denne type før!

CIMG3644 (2)

CIMG3647 (2)
Billerne var tilberedt og krydret!
CIMG3656 (2)
Der var også tid til at have skønhedssalon!

Lige et lille billede af mit sovearrangement – et tæppe på et trægulv – og jeg er ikke helt ung længere…og Khmerne har derfor været så betænksomme at få fat i et lidt tykkere tæppe til mig. Og det fungerer faktisk rigtigt fint! Morgenmaden var denne gang en risgrød med æggekage som smagsgiver. Det er god mad til os i Fjendeskoven!

CIMG3626 (2)
Den gamle kone får et lidt tykkere tæppe
CIMG3632
Det obligatoriske madbillede!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selfie i lufthavn m Kunthea (2)
Jeg nåede også at møde min dejlige Siem Reap-sproghjælper, Kunthea, denne gang – og her er mit forsøg på en selfie, som det endte med Kunthea måtte tage!

Inden jeg tog til Siem Reap havde vi en samling i vores lille gruppe, hvor Axel og Annelise kom forbi sammen med deres datter og barnebarn. Og fordi Annelise og Axel havde rubinbryllupsdag et par dage efter, var der lidt fejring med kage, bryllups-selskabslege og selvfølgelig en bryllupstale, som volontørerne havde lavet.

Kage m Annelise 40 år bryllupsdag (2)_LI
Annelise og mine kager til fejringen…. men jeg fik ikke lige placeret Axel ved siden af Annelise…. og kan heller ikke lige fotoshoppe ham ind…  så den blå tegning/klat er, hvor Axel burde have været… Bemærk venligst de danske flag, hjerter og roser i fondant og ikke mindst skumfiduser i hjerteform!

 

ENGLISH VERSION:

VICTORY!!

A lot has happened the past week. You are supposed to count your victories – so I will do just that! A victory or maybe more a miracle is that I was able to find my way around Phnom Penh without my gps! I…happened…to forget my phone…do not know how that came to pass…maybe the 50 year mark is drawing too near… The miracle is that I was able to find all the 4 places I had to go – and not drive the wrong way! I DO have to admit I prefer to have my phone with me so at least I may find my way back home!

Not so much victory in my trying to exercise with a shoulder grtræning - usundtowing more and more sore over some time. The last week it has been soo bad it started to affect my ability to sleep. At my training last week I discovered just weak my shoulder has gone – and this was my strong arm! An American in my home group recommended a Danish physical therapist – and I have decided that schools for physical therapist do include special exercises for strengthening the students fingers in order to be able to their clients a “LITTLE” infliction of pain (really almost no sarcasm here!) and a bruise of 10 x 20 centimeters! However, I do have to admit it is working and I am now able to lift my arm above shoulder level! Do dare to go for another treatment on Tuesday!

There has also been time for a medical run to Enemy forrest – and some of the things we encounter are very hard even if it is also exciting work… other things are plain funny!

CIMG3649
Pastor Peng is ready and the table with the medicine with e.g. worm cure, Panodil, protein supplements and Royal D (a softdrink powder with sugar and salts)

CIMG3652 (2)There were fewer patients this time which provided us with more time to talk with each patient. However, there came several new families who heard about our work and came for help. We have started a new filing system for our records in order to make it easier to follow each family and already this clinic run showed the value of that! It is especially important with more people in our group of caregivers because the patient might be treated by different people. That may be beneficial because we do see different things but we also need to follow up on previous consultations. And you get to meet the most wonderful children – here Dina is allow to talk with this young lady

I did mention there also was time for fun – so Pastor Peng was persuaded to eat some kind of bug – and he had not tried this type before!

CIMG3644 (2)

CIMG3647 (2)
The bugs were cooked and seasoned!
CIMG3656 (2)
Time for beauty parlor!

Just a little picture of my sleeping arrangements – a blanket on a wooden floor – and because I not that young anymore…and the Khmer being very considerate of that … they got me a thicker blanket! And it works fine! Breakfast this time around was a rice porridge with egg omelet for taste! We do eat well in Enemy Forrest!

CIMG3626 (2)
A thicker blanket for the old woman!
CIMG3632
The mandatory food picture!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selfie i lufthavn m Kunthea (2)
I got to meet my lovely Siem Reap language-helper, Kunthea, this time – and my attempt for taking a selfie…I needed Kuntheas help to actually get a picture!

Also before my trip to Siem Reap the Danish group had a small gathering where our colleagues, Axel and Annelise, came by together with their visiting daughter and grandson. And because Annelise and Axel could celebrate their ruby-wedding a few days later we too wanted to celebrate with them. So there were cakes, games and even a wedding speech orchestrated by the volunteers!

Kage m Annelise 40 år bryllupsdag (2)_LI
Annelise and my cakes at the celebration….but I forgot to place Axel next to Annelise…and I am not able to Photoshop him into the picture…so the blue glob is where Axel should have been… Please notice the Danish flags, hearts and roses in fondant and not least heart-shaped marshmallows!

 

 

Gone over to the dark side???

Kender I det – at noget man egentlig godt har vidst med sit hoved i lang tid lige pludselig går op for en på en helt anden måde følelsesmæssigt? Den oplevelse har jeg haft nu!

Jeg var tillidsrepræsentant i Dansk Sygeplejeråd i godt 17 år, inden jeg kom til Cambodja. Derfor har jeg siddet med i forskellige samarbejdsudvalg gennem al den tid, både på lokalt niveau i afdelingen og på sygehuset. Og jeg var bestemt ikke altid enig med mine ledere!

Nu er jeg kommet med samarbejdsudvalget for den internationale gruppe i DLM (Danish Lutheran Mission) – som LEDERREPRÆSENTANT! Det føltes virkeligt mærkeligt helt nede i følelserne! Lidt som om jeg var gået til “THE DARK SIDE”! Heldigvis er jeg ansat i en organisation, hvor man faktisk har stort fokus på at ville medarbejderne det bedst mulige. Så på den led tror jeg alligevel ikke det er The Dark Side! Men det ramte ind i min identitet – så der er endnu en del, som der bliver om rokeret med!

 

træning 2
Katrine og jeg er kun lige ved at starte – så der er stadig plads og luft til smil!

 

En anden ting…som jeg dog godt har vidst i et stykke tid – er min MANGLENDE KONDI! Jeg var glad for mine gåture rundt om Egå Engsø, men der findes ikke lige noget tilsvarende indenfor en kortere afstand! Og den med at gå rundt i Phnom Penh, hvor mange fortove (hvis de er der) bliver betragtet som parkeringsplads for motoer og biler – det kommer ikke til at ske! Og så har jeg slet ikke nævnt flodbølger af sved ned langs ryggen!

Men volontørerne har i længere tid sagt, at jeg skulle med en tur i Phnom Penh Sports Club, som ikke ligger så langt væk. Nu er jeg så nået dertil, hvor jeg har sagt ja…OG kom af sted!

Billedet er heldigvis taget inden vi havde været i gang ret længe. Og jeg kan godt mærke mine manglende armmuskler i dag på 2. dagen! Heldigvis har klubben også en stor pool, så  der blev sluttet af med nogle svømmeture frem og tilbage!

Gudstjeneste i House of Prayer

Endnu en ting, som volontørerne har lokket mig med til – de er ret gode til at lokke! – var at komme med til gudstjeneste i House of Prayer, som har en anden type gudstjeneste end hvor jeg kommer de fleste gange. Det er ikke den største gruppe, men det er en dejlig gruppe mennesker. Det var godt at møde nogle af pigernes venner og kolleger! Og der var et godt vidnesbyrd om, hvordan Gud leder, eksemplificeret via ildstøtte og skyen fra 2. Mosebog men også prædikantens eget liv.

ENGLISH VERSION:

Gone over to the dark side???

Do you know that feeling? That feeling inside your head that suddenly comes to life completely differently because it becomes emotional? That experience just happened!

I was a union representative for the Danish Council of Nurses for more than 17 years before coming to Cambodia. During those years I have served on cooperation committees at both department and hospital level. And I did NOT always see eye to eye with my leaders!

Now I have joined the cooperation committee for the international group in DLM (Danish Lutheran Mission) – as a representative for MANAGEMENT! It makes a bit of turmoil on my feelings! Kind like I have gone to “THE DARK SIDE”! Fortunately I am employed by an organisation that actually has great focus on do the best possible for their staff. So in that respect it is NOT the Dark Side! But it did hit bang into my identity – so yet another part being relocated and moved around!

træning 2
Katrine and I are just starting out – therefore still smiling faces! 

 

Something entirely else…that I have known for a while…is that my fitness level have decreased soooo much! I really like walk around the small lake in my Danish home town. But there is not quite the same possibilities in Phnom Penh, where the sidewalks is considered as parking spaces for both motos and cars! Not to mention the rivers of sweat flooding down the spine!

However, the volunteers have asked over a period of time if I would like to go to Phnom Penh Sports Club, which is actually not far from here. Now I have caved in and accepted…and went to!

The picture is fortunately taken at the beginning of our training. I can really my non-existing arm muscles here 2 days after! Luckily the club also has a big pool so we finished our workout with some laps in the pool!Gudstjeneste i House of Prayer

Yet another thing the volunteers have conjured me into – they are pretty good at that – is to come to service at House of Prayer. That is quite a different kind of service than my regular church service! It not a big group of people, but they are very open and friendly! And it is good to meet some of the girls friends and colleagues. The sermon was a great testimony on how God leads – examplified by Exodus and the preachers own life.

 

Water Festival

Nogle har nok hørt om Riverboat i Silkeborg – meeen jeg tror, at Water Festival i Phnom Penh er LIDT større. Jeg må dog indrømme, at jeg faktisk aldrig har været til Riverboat!

I Cambodja er Water Festival en stor begivenhed, hvor man har 3 fridage og ser på kapsejlads med langbåde samt fyrværkeri. Så der kommer lige et lille billedshow med nogle af mine indtryk fra Water Festival:

CIMG3468
Der er ret mange mennesker – men dog ikke i tidligere tiders antal med 2 millioner! Et gæt fra officiel side lyder på 500.000 mennesker, hvilket dog også er alt rigeligt for mig!

Dagen var også anledning til, at jeg gav Johanne, den ene volontør, hendes fødselsdagsgave, som var en tur med kage på FCC (Foreign Correspondents Club). Der oplevede jeg endnu en gang både hvor svært det kan være at reservere et bord og når man endelig kommer igennem, hvor hjælpsomme Khmerne er. Jeg forsøgte først at ringe nogle gange en uges tid før. Kom ikke igennem. Så skrev jeg en mail. Intet svar. Så en ny mail med høj prioritet – hvor der blev svaret på mit spørgsmål, om man kunne reservere bord. Det kunne man. Så ny mail for at reservere. Intet svar! Nu er vi ved at være ved torsdagen og pigerne spørger, om vi kommer af sted. Ny mail. Intet svar. Opringninger. Intet svar. Endnu en mail, hvor der står, at man vil se på min henvendelse på tirsdag (vi skulle afsted lørdagen inden!). Så volontørerne var med at på at tage af sted og så bare se, om vi kunne få et bord. Jeg skrev dog endnu en mail med høj prioritet fredag, som jeg fik svar på undervejs til restauranten, men jeg kunne ikke helt få mit internet til at virke. Men da vi kom til FCC – halleluja, så stod mit navn i reservationsbogen og vi fik et bord lige ved balkonen og en perfekt  udsigt!

CIMG3470
Første gang Katrine og Johanne var på FCC. FCC er måske mest kendt for at være samlingssted for de udenlandske journalister ifm. Khmer Rouge-tiden (jf. filmen The Killing Fields, 1984)
CIMG3495 (2)
Nogle af bådene tog lige en lille ekstra intern konkurrence på vej hen mod samlingspunktet
CIMG3451
Baseret på Johannes udtryk – skulle man ikke tro kagerne var lækre… Men det var de! Johanne kom bare til at skrabe i den dyrebare chokolade!  Vi kunne ikke få High tea, men så købte vi en chokolade kage, bagt ostekage og tiramisu, som så blev delt mellem os – så dermed vores egen mini-udgave af High tea!
CIMG3466
Hvis man kommer med sin madpakke – så kan man også finde en plads.
CIMG3443 (2)
Man kan også udnytte at der er mange folk samlet til at få lidt gang i forretningen
CIMG3513
Efter selve kapsejladsen kom bådene sejlende forbi i lidt roligere tempo
CIMG3530
Mit forsøg på at fange lidt af fyrværkeriet. Lige dér er det tidlige tusmørke en fordel!
CIMG3535 (2)
Der kommer også lysbåde med forskellige reklamer fra fx ministerier.
CIMG3561 (2)
Jeg kom lige en lille smule i julestemning – blev mindet om Tivolis juleudsmykning!

Efter en hyggelig eftermiddag, hvor vi også fik snakket lidt med nogle af pigernes kolleger fra Daughters, som tilfældigt kom forbi og andre turister, fx en skotsk ægtepar, hvor hun var læge, gik vi lidt rundt og kom bla. forbi paladsområdet, som også var pyntet med lys.

Der var dog ikke den helt store sult, så vi sluttede af med at spise en kyllingeburger på et lokalt spisested – til den høje pris af hele 1$! Så nu er der både et 1$ og 2$ spise-sted!

ENGLISH VERSION:

WATER FESTIVAL IN PHNOM PENH!

I do not believe many may outside Denmark ever have heard of Riverboat in Silkeborg…but I am confidently announcing: Water Festival in Phnom Penh is a LITTLE bit bigger! Even if I actually never have been to Riverboat!

Water Festival in Cambodia is a major event with 3 days off. You then go to Riverside and watch the regatta with longboats and fireworks. So here is some of my impressions from Water Festival in Phnom Penh:

CIMG3468
There is a LOT of people – but not as many as years ago with 2 million! An officiel estimate says 500.000 people, which were quite enough for me!

This tour was also occasion for giving Johanne, one of the volunteers, her birthday present. A trip to FCC (Foreign Correspondents Club) for cake! Once again I experienced the difficulties of booking a table – and the helpfulness of the Khmer staff! Despite many attempts to book a table on the phone and mail…and not getting through or receiving answers…other than an answer that they will look at my request AFTER Water Festival – so we decided to take a chance and just go! And then I got a mail during the tuk-tuk drive downtown – which my phone would not really open. But Halleluja – when we got to FCC my name was in the book with reservations! Right at the balcony where I wanted and with the perfect view of the river and the regatta!

CIMG3470
First time for Katrine and Johanne at FCC. FCC is especially known as gathering for the foreign journalists during the Khmer Rouge-period (see the movie The Killing Fields, 1984)
CIMG3495 (2)
Some of the boats did a small extra competition amongst one another on the way to the rally point.
CIMG3451
Based on Johannes udtryk –  one should not believe these were very delicious cakes… But they were! Johanne just happened to scrape in the precious chocolate! We could not order High Tea but instead we bought a chocolate cake, cheese cake and tiramisu and split them into our private smaller version of High Tea!
CIMG3466
Bring our own food – and just find a good spot to sit.
CIMG3443 (2)
Take advance of the many people to get the business going! 
CIMG3513
After the regatta all the boats sailed by in more leisurely pace 
CIMG3530
My attempt to catch a bit of the fireworks – where the early night is an advantage! 
CIMG3535 (2)
Lighted boats with commercials for e.g. different government ministries. 
CIMG3561 (2)
I came into my Christmas mood – by being reminded of the yuletide decorations at Tivoli in Copenhagen!

After a VERY nice afternoon meeting some of the girls colleagues from Daughters by chance and also other tourists, e.g. a scottish couple where she was a doctor, we wandered around a bit outside the Royal Palace also decorated with lights.

Not being that hungry after all the cake-eating we ended up eating a chicken burger at a Khmer-restaurant at the formidable price of 1$! So now I have a 1$ and a 2$ place to eat!

mirakel, mirakel, mirakel

Det er nogle gange de små ting, som er et mirakel, andre gange er de lidt større. Jeg har nogle stykker denne uge – så må I selv vurdere hvor på skalaen de ligger.

Der er Water Festival i denne uge og derfor en del fridage, som bl.a. er blevet brugt til at være lidt sociale sammen med kollegerne! Selve Water Festival kommer der mere om i næste uge, så læs med igen der!CIMG3346 (2)

Onsdag blev formiddagen startet med bowling med Brian og Andrea og børnene samt volontørerne Katrine og Johanne. Det var sjovt, larmende (for i Cambodja skal musikken på underholdningssteder helst skifte mellem en volumen på højt eller MEGET højt!) og jeg fik et lille mirakel ved at jeg faktisk ramte keglerne de fleste gange! Det er ALDRIG sket før, ja i det ene spil havde jeg ligefrem et gennemsnit på 7 kegler!! Johannes (den 10 årige) og jeg havde en lille konkurrence kørende om at slå hinanden – den endte 1-1. Gevinsten næste morgen var så….ømme baller! Hvilket de andre påstår betyder, at så gjorde jeg det rigtigt..

CIMG3356
Nogle aber var dog mere afslappede!

Torsdag tog børnene på lejr og så var der en lille udflugt for de voksne…ja, Johanne og Katrine – I er også med i “de voksne”! Turen til gik til bjerget Phnom Udong, og da Cambodja er jo et ret fladt land, så vi er nok lidt i Himmelbjerget-kategorien her! Der er ca 500 trappetrin op til et tempel og begravelses-monumenter på toppen. Lige i starten af trapperne var jeg ved at miste balancen – og kom lige lidt for tæt på de aber, som løber rundt. De troede jeg ville angribe dem, så et par stykker blev lige lidt aggressive og gik til modangreb på mig. Så er det bare om at komme videre – så det gjorde jeg! I det hele taget var aberne lidt frække – for en snuppede Andreas lotusblomst-buket, da vi gik ned. Knoppen var nemlig en lækker snack for den!

CIMG3366 (2)
Lotusbuketterne koster 1 $ for de store flettede og ½ $ for de mindre. De holder dog desværre ikke ret længe.

CIMG3369

Udsigten var dog ret flot – virkeligt også et mirakel – så Johanne, Katrine og jeg blev lidt fanget og stod bare og kiggede og kiggede og kiggede…indtil Brian og Andrea ringede for at høre, om vi ikke ville se mere…

CIMG3406
Katrine og Johanne ved foden af et begravelsesmonument
CIMG3396
Kvindelige munke er i hvidt – tror ikke kvinderne bliver kaldt nonner!
CIMG3344 (2)
Annies dåb ved Pastor Peter i ICF

Ugens største mirakel (for mig) var dog i søndags, da vi havde dåb i ICF (den internationale kirke, som jeg kommer i). Annie, en yngre Khmer-kvinde, fortalte hvordan hun var kommet til at kende Jesus: hun fik uforklarlige symptomer og endte med at blive undersøgt på et kristent mindre hospital. Diagnosen var ikke positiv for hendes muskler forsvinder og hun er nu kørestolsbruger, men hun mødte mennesker som fortalte hende om Jesus og hun er nu blevet døbt efter have kommet i kirken i 3 år. Så det har ikke været en hurtig beslutning, men hendes vidnesbyrd om en trofast Gud midt i alt det svære var et fantastisk vidnesbyrd. Annie er så smilende og positivt et menneske! Og mange af os fik lov til at gå med ud og fejre dåben med at spise frokost sammen Annie og hendes mor.

Måske ikke så meget mirakel – og så alligevel…for jeg har jo kunnet lave det jeg skulle og også gerne ville sammen med folk! Jeg har været træt på det seneste og haft noget hovedpine. Onsdag nat havde jeg endda lidt feber – for ikke nok med at det er lidt køligere i tiden og jeg derfor ikke bruger air-con ret meget, men dér frøs jeg, så ikke engang viften skulle køre, dynebetrækket blev lagt dobbelt og jeg overvejede endda om jeg skulle finde et vattæppe frem…det krævede bare for meget energi lige dér! Heldigvis var jeg klar til at være at med på udflugten med god hjælp af lidt Panodil (…hmmm – gad vide om jeg kan få lidt penge til DLM for “product placement”??) Jeg har det bedre nu, men nyder det stadig er køligere vejr!

ENGLISH VERSION:

MIRACLE, MIRACLE, MIRACLE

It is sometimes the smaller things in life that proves to be miracles all though bigger ones do happen too. I have a few this we and you may be your own judge of where they are on the scale.

This week is Water Festival and therefore quite some days off. Some of these have been used to hang out with my colleagues. The Water Festival will be the subject in the blog next week – so please come back and read more!    CIMG3346 (2)

Wednesday morning started out with bowling together with Brian and Andrea and their children plus the volunteers Johanne and Katrine. It was fun, noisy (because music in Cambodia is on LOUD or VERY LOUD!) and I got a small miracle by actually hitting some of the pins in most rounds! That has NEVER happened before – I even got an average of 7 in one game! Johannes (the 10 year old boy) and I had a little competition on beating each other – ended with a draw! The reward the following morning were… very sore buttocks! Which the others claim mean that I did play the right way…

CIMG3356
Some monkeys were more relaxed!

Thursday the children went to camp and the adults on a daytrip – yeah Johanne and Katrine… you are “the adults”! The trip went to the mountain Phnom Udong. Since Cambodia is rather flat we may be in the category of the Heaven Mountain (Non Danish-readers-info: We have that mountain in Denmark and every where else in the world it would be categorized as a hill of appr. 170 meters!) There are about 500 steps to the top with a temple and burial monuments. At the foot of the steps there are monkeys! I almost lost my balance and a couple thought I was attacking them, so they launched a counterstrike! Then you just move on really quickly – so I did! Actually the monkeys were a bit naughty – for another grabbed Andreas bouquet of lotus right out of her hand and ate the bud as a delicious snack!

CIMG3366 (2)
The price for a bouquet of lotus is 1 $ for the big braided ones and ½ $ for the smaller. However they do not last very  long.

 

CIMG3369

The view was truly amazing – indeed a miracle – so Johanne, Katrine and I found it very hard to move on and kept looking and looking and looking…. until Brian and Andrea phoned and asked if we did want to see the rest as well…

CIMG3406
Katrine and Johanne at the foot of a burial monument
CIMG3396
Female monks are dressed in white – I do not believe the women are called nuns here!
CIMG3344 (2)
Annies dåb ved Pastor Peter i ICF

However the greatest miracle (for me) was on Sunday when there was a baptism at ICF (the international church I attend). Annie, a younger Khmer-woman told how she came to know Jesus: she got some unexplainable symptoms and ended up being checked at a smaller Christian hospital. The diagnosis was not good because her muscles degenerates and she is now in a wheelchair. But she meet people who told her about Jesus and was now baptized after attending the church for some time. She did not come to that decision easily  but her testimony about a faithful and true God in the midst of her hardships is amazing. Annie is such a smiling and positive person. And some of us got to go out for lunch-celebration with her and mother.

This may not be a miracle – and then again…. because I have managed both what I should and what I would like to do! I have been really tired lately and having headaches for the last week. Wednesday night I even had a little fever – I do not use a lot of air-con because of the cooler weather lately, but that night I even had to turn off the fan, the bed blanket was doubled and I also contemplated if I should find a duvet… it just demanded to much energy at that moment! Fortunately I did manage to go on the day-trip with a little help of Paracetamols (…hmmm – wonder if I could get some money for The Danish Lutheran Mission for “product placement”??) I am better now but still enjoy the cooler weather that has remained!

 

 

Opfyldelse af løfter!

Jeg har lovet at fortælle LIDT om hvad der er sket under generalsekretæren og resourcechefens besøg, så jeg må hellere holde mine løfter med en lille billedkavalkade. Når det er første gang ens leder er i landet handler det meget om at vise så meget som muligt af vores og vores samarbejdspartneres arbejde her, men også lidt om, hvilket land Cambodja er, jf. min lille liste fra sidste uge. Det har så også den positive sidegevinst, at der var et par steder, hvor jeg selv enten kun har været kort eller slet ikke endnu, men som det lykkedes at få med i denne rundtur. Til gengæld kan mange andre gæster måske være lidt misundelige, for de vil ofte ikke få helt de samme muligheder – men må “nøjes” med fx mine billeder!

 

CIMG3197
Det viser lidt af, hvor meget vand der stadig var i Siem Reap! For et år siden, da jeg ankom boede der byggefolk under presenninger her – nu er der en sø med fisk!

 

CIMG3299
Jeg havde ikke været til bibelundervisning i distriktet. Her bliver lyttet og taget noter. 
CIMG3300
Dette var også dagen hvor dette halvårs undervisning sluttede, så der var diplomer til alle! Denne kvinde var den ældste på holdet med sine 72 år (i Cambodja er det IKKE uhøfligt at spørge om en kvindes alder!)
CIMG3302 (2)
Og så var der lækker mad – efter vi bla. havde hørt min kollega, Henriks undervisning

 

CIMG3306 (2)
Sikkerhedsudstyr er ikke altid det, som der er størst fokus på. Da vi ankom var det første denne kvinde gjorde at sætte sig hos mig og give sin telefon til Axel, så han kunne tage et billede. Og hun opførte sig som vi var gamle venner – selvom jeg aldrig havde set hende før 🙂  Men så ville jeg også have et billede af hende og familien, da de skulle køre hjem.

CIMG3153
Kents kontor på Phnom Penh Bible School, hvor han bl.a. arbejder med at skrive en bog om systematisk teologi ind i en cambodjansk kontekst. 

 

 

CIMG3212
“Welcome Christ” er malet på væggen, hvor den ene volontør har engelsk-undervisning!

 

 

CIMG3254 (2)
Man står stærkere, når man står sammen…måske…. Hvis ens medspillere ikke bliver for overraskede! Søren, DLMs generalsekretær bragte en hilsen i Church of Siem Reap og havde brug for lidt hjælp fra Pastor Kong og Pastor Peng!

Der blev dog også plads til kulturelle oplevelser:

CIMG3189 (2)
Den traditionelle cambodjanske dans, apsara. Her fra en optræden på National Museet.
CIMG3327
Der var også en tur til Angkor Wat (som jeg dog ikke var med på) – her er vi ved en bro fra Angkor tiden, som var almindeligt brug indtil for få år siden på vejen mellem Siem Reap og Phnom Penh.
CIMG3123
Ak ja – hvad skal man sige…. servietterne på bordet stod lige så pænt de i krukken… inden vi kom ind og skulle have is! Jeg nævner slet ikke hvem der kom til at trække i en lidt sjovt, vel Johnny. Miriam skjuler næsten et smil! PS: Johnny er bla. ansvarlig for økonomi…så jeg håber, jeg stadig får løn næste måned…
CIMG3289
I Cambodja tager man skoene af, når man går ind i et hus! Dette er nok blevet det vigtigste billede for mig fra denne tur – som symbol på, at der er mange, som kommer for at høre, men også at der er og skal være nogen, som er villig til at gå og fortælle om Jesus til de andre. Og det gælder både i Danmark og Cambodja!

PS:  Der er dog en enkelt ting som man selv må spørge Søren (generalsekretæren) om: En lille and! Der var alligevel en video, som jeg ikke har lagt ud!

 

THE ENGLISH VERSION:

FULLFILLMENT OF PROMISES!

I have promissed to tell a LITTLE bit about my general secretary and director of finance and their first visit to Cambodia. So this little show of pictures is in order to keep that promise. When your leader is our host country for the first time it is really about showing a much as possible about the work our partner and colleagues do but also a bit about the country, e.g. see my list on the blog from last week. It has the positive side effect that a couple of the places where I myself have not been able to see – we were now going to visit on this tour! Other guest might be rightfully jealous because normally they will not get the same opportunity but will have to “settle” with less and my pictures!

CIMG3197
Shows how much was still in Siem Reap! When I first arrived a year ago – people were living there under some tarpaulin – now it is a small lake with fish!
CIMG3299
I had not been able to see the district bible school before. There is being listened and taken notes. 
CIMG3300
That day the ½ year course ended and therefore: diplomas for everybody completing the course. This woman was the eldest at 72 – and in Cambodia it is NOT impolite to ask a womans age!
CIMG3302 (2)
And delicious food – after my colleague Henrik and others finished teaching.
CIMG3306 (2)
Safety is not always the primary issue! When we first arrived the woman immediately sat next to like we were best friends and gave her phone to Axel so he could take a picture – I had actually never meet her before 🙂 But I thought that then I should be allowed to take a picture of her and her family leaving the venue! 
CIMG3153
Kents office at Phnom Penh Bible School, where he works on writing a book on systematic theology in a Khmer context among other things. 
CIMG3212
“Welcome Christ” is painted at the wall where one of the volunteers have her English class!
CIMG3254 (2)
Stand united – stand stronger….maybe… If ones partners are not too surprised! Søren, DLMs general secretary gave a little talk in Church of Siem Reap and needed the help of Pastor Kong og and Pastor Peng to illustrate his point!

The programme did leave a little room for a bit of culture:

CIMG3189 (2)
The traditionel Cambodian dance, apsara. Here a performance at the National Museum.
CIMG3327
There were also a trip to Angkor Wat, which I choose not to participate in – but here we are at a bridge from the time of the Angkor period. The bridge is on the highway between Siem Reap and Phnom Penh and were in general use until a few years ago. 
CIMG3123
Oh yeah – what is to be said…. the napkins on the table were at one time just as beautifully arranged as the ones in the pot…until we came for ice cream! I not going to mention who pulled, right Johnny?! Miriam is almost successful in hiding a smile! PS: Johnny is charge of money at the DLM….so I hope I am still getting my salary next month….
CIMG3289
In Cambodja you take your shoes off when entering a house! This picture has become one of the most important for me from the tour – as the symbol that many come to listen but also that there is now and in the future a need for somebody to walk the extra mile in order to tell others about Jesus. Both in Denmark and Cambodia! 

PS: One thing you will have to ask Søren about yourself: A little duck! I did not put THAT video out there!